Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Praktijk van de toekomst

Om in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen in de zorg wil Onze Huisartsen het concept “de praktijk van de toekomst” gaan ontwikkelen. De praktijk van de toekomst is geen blauwdruk maar geeft een langere termijn perspectief en inspiratie. Daarnaast biedt het afzonderlijke huisartsen en Onze Huisartsen houvast bij het maken van keuzes voor de toekomst. De praktijk van de toekomst moet optimaal aansluiten bij de klantwaarden van de verschillende doelgroepen in de regio en geeft de praktijken zicht op de veranderopgaven en de mogelijke stappen om verder te komen. Onze Huisartsen krijgt daarnaast zicht op de ondersteunende diensten die daarbij horen.