Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Scholingen

Vanaf begin 2017 is binnen de BV KEI toegewerkt naar een gemeenschappelijke scholingstak waarin de scholingen van de WDH, ketenzorg, GGZorg en de Huisartsendienst samen komen. Het uiteindelijke doel is om door een goede afstemming en onderlinge samenwerking goede, onafhankelijke en geaccrediteerde nascholingen te kunnen aanbieden aan de deelnemende huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en praktijkassistentes, zoveel mogelijk geïntegreerd en gefaciliteerd binnen de BV KEI.

De scholingsvragen die binnenkomen bij de scholingstak van Onze Huisartsen vanuit de werkmaatschappijen of individuele scholingsvragen worden besproken in de inhoudelijke commissie die inmiddels is opgericht. Hierin zitten vertegenwoordigers van alle werkmaatschappijen en de WDH. De commissie zorgt voor afstemming op inhoud en organisatie en stelt gezamenlijk het complete scholingsprogramma op Onze Huisartsen niveau op.

Het complete scholingsprogramma kunt u vinden onder het kopje scholingen op deze website.