Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen KEI is 2017 gestart met een promotie onderzoek op het gebied van GGZ problematiek rondom patiënten met een ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA patiënten) in relatie tot het risico op een cardiovasculaire aandoening. Het project, waarbinnen het promotie onderzoek plaatsvindt, heeft als doel om de CVRM screening van patiënten met een EPA te borgen en vervolgens de patiënten beter te begeleiden bij het verbeteren van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Het project en promotie onderzoek zullen in 2018 verder worden gecontinueerd. Het is een eerste samenwerking tussen de GGZ en somatiek tak van Onze Huisartsen.