Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

0900-nummer Huisartsendienst vervalt

 08 oktober 2021

De Huisartsendienst Arnhem BV wil graag goed bereikbaar zijn voor patiënten die een beroep willen doen op de spoedzorg. Een 0900-nummer waarvoor extra betaald moet worden, past hier niet meer bij. 

Daarnaast kan het voorkomen dat een 0900-nummer niet of slecht bereikbaar is indien met een mobiele telefoon wordt gebeld. Om de bereikbaarheid en toegankelijkheid in stand te houden, gaat de Huisartsendienst Arnhem daarom het huidige 0900-nummer uitfaseren.

Verzoek
Voor de zomer 2021 zijn alle praktijken in de regio hierover per brief aangeschreven, met het verzoek om de website en de meldtekst op de centrale aan te passen. We zien verschillende praktijken waarvan de website of de meldtekst aan de telefoon nog verwijst naar het 0900-nummer. We verzoeken de dagpraktijken die dat nog niet gedaan hebben om patiënten voortaan te verwijzen naar het algemene nummer van de Huisartsendienst Arnhem: 
026 - 389 96 96

Denkt u hierbij aan:

  • uw prakijk website (websites van Onze Huisartsen zijn reeds aangepast)
  • posters en/of folders in de wachtkamer 
  • meldtekst(en) op uw antwoord apparaat