Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

50 Praktijksites

De 50e praktijksite die Onze Huisartsen in samenwerking met SiteSupport heeft ontwikkeld is een feit. Wij zijn er trots op dat nu al 60% van de inwoners van onze regio gebruik kan maken van deze mooi ontwikkelde websites.

Patiëntenportaal

Sinds 1 juli hebben alle inwoners van Nederland de mogelijkheid om digitaal toegang te krijgen tot hun eigen patiëntendossier. Dan is het ook prettig als die informatie op een eenduidige en veilige manier beschikbaar wordt gesteld via je eigen huisarts. Daarom heeft Onze Huisartsen in samenwerking met SiteSupport een website ontwikkeld die niet alleen informatie biedt over de eigen huisartsenpraktijk, maar ook naadloos aansluit op het digitale patiëntendossier. Deze week hebben we de 50e praktijk mogen verwelkomen die gebruik gaat maken van deze website!