Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Aanmelden bij VGGNet weer mogelijk

Eind januari informeerde GGNet u voor het laatst over de aanmeld- en intakestop voor de kliniek van VGGNet en haar poliklinieken in Apeldoorn en Doetinchem. GGNet is verheugd u te kunnen meedelen dat zij de stop per 17 september aanstaande opheffen.

Veranderd zorgaanbod voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrie

VGGNet gaat door als derdelijns expertisecentrum. Landelijk onderzoek, waaraan GGNet een belangrijke bijdrage heeft geleverd, wees uit dat binnen de reguliere SGGZ soms wel 40 procent van de patiënten een (vermoedelijke) LVB heeft. Om dit feit kunnen we niet meer heen. Daarom zet GGNet organisatiebreed vol in op het versterken van de kennis over deze patiëntenpopulatie, met als doel dat GGNet LVB-proof wordt. Dat doet VGGNet onder andere door interne scholing, consultatie en trainingen.

Voor u blijft alles hetzelfde

U kunt uw patiënten via Zorgdomein aanmelden bij GGNet ambulant volwassenen in de eigen regio. Vaak pakken zij uw aanmelding in de tweede lijn op. Wanneer bij de aanmelding al direct geconstateerd wordt dat de hulpvraag te complex is voor de tweede lijn, of als de behandeling in de tweede lijn stagneert, zal er intern opgeschaald worden naar VGGNet. 

Accreditatie aanbod

Binnenkort informeren wij u over een geaccrediteerde scholing psychiatrie & LVB speciaal voor huisartsen.

Bezoekadres Vordenseweg 12 (Hoofdgebouw), 7231 PA Warnsveld
Postadres Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld