Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Arnhemse proef met praktijkondersteuner jeugd succesvol: betere zorg, lagere kosten

Op 1 oktober 2020 startte gemeente Arnhem een proef met twee praktijkondersteuners jeugd, bij drie huisartspraktijken in de Arnhem. Een praktijkondersteuner voor Het Span, Velperbeek en Arnhem-Noordoost en één voor Arts en Zorg in de Schuytgraaf. De proef is een succes en heeft een positief effect op de jeugdzorg.

75% van de jeugd had geen verwijzing naar specialistische zorg nodig
Kinderen die zich lusteloos of depressief voelen, angstig zijn of zich impulsief of problematisch gedragen, worden door huisartsen vaak verwezen naar psychologen of psychiaters. Tijdens de proef verwezen huisartsen jeugdigen met deze klachten naar de POH jeugd in plaats van direct naar de specialistische jeugdzorg. De kwaliteit en effectiviteit van de zorg zijn verbeterd door inzet van de POH jeugd. Kinderen en ouders vinden de geboden hulp laagdrempelig en goed aansluiten op hun vraag of het probleem. Van alle kinderen die tijdens de proef bij de praktijkondersteuners kwamen kon 75% binnen de praktijk geholpen worden. Voor 25% van de kinderen was nog een verwijzing naar gespecialiseerde zorg nodig. De praktijken met een POH jeugd verwezen veel minder kinderen naar de specialistische jeugdzorg, wat leidde tot een kostenbesparing.

Samenwerking in de wijk sterk verbeterd

Op wijkniveau is door de POH jeugd de samenwerking verbeterd. De huisartsen en sociale wijkteams weten elkaar beter te vinden en leerkrachten, welzijns- en zorgprofessionals raken eerder betrokken bij jeugdigen die hulp nodig hebben. Huisartsen voelen zich ontzorgd omdat de POH jeugd kan diagnosticeren, zelf kan behandelen en weet welke zorg aanvullend nodig is.

Wilt u ook werken met een praktijkondersteuner jeugd?
De huisartsen en de wijkteams die meededen aan de proef zijn enthousiast en willen er graag mee door gaan. En dat kan, want de gemeente Arnhem heeft besloten om door te gaan met de POH jeugd en uit te breiden naar meer praktijken in andere delen van de stad. Heeft u daarvoor interesse? Ga dan naar POH Jeugd, neem contact op met Anneke van der Ven (bestuursadviseur jeugdzorg gemeente Arnhem) via anneke.van.der.ven@arnhem.nl of bekijk dit filmpje: https://youtu.be/9exMzM4JTqM.