Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Beeldbellen

Vanuit een aantal praktijken is de vraag gekomen of we vanuit Onze Huisartsen de regio kunnen ondersteunen met een applicatie om te kunnen beeldbellen. In dit nieuwsbericht geven we graag enkele adviezen die onze ICT afdeling heeft opgesteld in samenwerking met enkele huisartsen uit de regio.

Verschillende behoeften

De behoefte aan beeldbellen is twee delen op te splitsen, namelijk voor direct contact met een patiënt, of als alternatief voor vergaderingen binnen de praktijk en/of de Hagro.

1. Direct contact met de patiënt
In een groot deel van de directe contacten met de patiënt, voldoet op dit moment de telefoon prima. Daarnaast kunnen praktijken die MGN al breed hebben uitgerold via de Medgemak app ook foto's binnen krijgen. Er blijven echter wel genoeg patiëntcontacten over waarbij een videoverbinding van toegevoegde waarde (beoordeling à vue, wonden, dermatologische vragen, etc.) kan zijn. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Het moet voor de patiënt werken op een mobiele Smartphone (brede beschikbaarheid, camera geïntegreerd) Ook belangrijk om bepaalde lichaamsdelen makkelijk te kunnen laten zien, of om een kind te beoordelen.
  • Gebruiksgemak bij patiënt dient zeer hoog te zijn, deze hoeft geen applicatie te installeren.
  • Het moet voldoen aan de vigerende wet en regelgeving.
  • Implementatiesnelheid voor nu moet hoog zijn.
  • Modern gebruiksgemak voor huisarts en doktersassistent

Wij hebben verschillende applicaties  beoordeeld, waarbij zeker voor de korte termijn de oplossing van CGM, Clickdoc erg goed voldoet. Clickdoc is op dit moment door CGM gratis beschikbaar gesteld voor Huisartspraktijken en huisartsenposten. Het werkt erg makkelijk, de huisarts meldt zich aan en krijgt een digitale omgeving in zijn Internetbrowser. Van hieruit kan deze patiënten uitnodigen door het mobiele nummer (of email adres) van de patiënt in te voeren. In deze omgeving kunnen ook afspraken op tijd worden ingepland en is voorzien in een digitale wachtkamer voor de patienten. De patiënt klikt op de link in het sms'je en het wijst zich verder vanzelf.

Aan alle uitgangspunten is voldaan. Clickdoc is per direct te gebruiken door praktijken en op dit moment is het nog een gratis voorziening. 

Klik op onderstaande button voor een uitgebreide instructie voor Clickdoc die Marijn van der Velden heeft opgesteld voor praktijk Hagenau.

Brief Huisarts Van der Velden - ClickDoc 20200320.pdf

 
2. Alternatief voor vergaderingen binnen praktijk en/of hagro
Voor beeldbellen in een grotere groep is vooral groepsdiscipline en vergaderhygiëne erg belangrijk. In het algemeen vergt via een videoverbinding deelnemen aan een vergadering wat meer concentratie van de deelnemers alsmede veel meer vergaderdiscipline. Het is goed om hier rekening mee te houden.


Ondanks dat bijvoorbeeld Clickdoc ondersteuning biedt tot 5 personen is het aan te raden om voor dit soort overleggen oplossingen te kiezen die specifiek voor dit doel geschikt zijn en faciliteiten bevatten als het delen van een scherm voor bijvoorbeeld een presentatie. Zowel Microsoft Teams als Google Hangouts voorzien hier goed in. Onze Huisartsen geeft een voorkeur aan Microsoft Teams, mede gezien de reeds positief opgedane ervaringen binnen Onze Huisartsen zelf.

Klik op onderstaande button voor een instructie voor het werken met Microsoft Teams.

Microsoft Teams Document Doktoren 20200320.pdf

Advies LHV
Ook de LHV heeft recent een artikel gepubliceerd met informatie over beeldbellen. Klik op onderstaande button voor het artikel van de LHV.

LHV advies voor inzet beeldbellen en videoconsult