Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

CASPIR module 6 voor herregistratie

 25 november 2021

Op 1 februari 2022 vindt de CASPIR module 6 plaats voor herregistratie. 

Herregistratie
Voor herregistratie dient u:

  • 2x per 3 jaar een CASPIR module 6 te volgen, waarvan er één vervangen mag worden door de CASPIR online (e-learning).
    (Aanmelden met korting voor de e-learning kan ook via de website van Onze Huisartsen)
  • Eénmaal per 3 jaar een portfolio ter beoordeling in te dienen.

De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus ontwikkeld door de CAHAG over spirometrie in de eerste lijn, bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts).

Module 6 is een opfriscursus. U dient hiervoor module 1 t/m 5 gevolgd te hebben.

Informatie en aanmelden 
Klik voor meer informatie en aanmelden op de onderstaande button.

CASPIR module 6