Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

De module Integrale zorg voor kwetsbare ouderen: welke scholing voor welke POH Ouderenzorg?

De module Integrale Zorg voor Kwetsbare ouderen maakt het voor huisartspraktijken mogelijk ouderenzorg gestructureerd in te zetten. Voor de functie POH Ouderenzorg stelt Menzis de eis dat het in principe een HBO-V opgeleide functionaris moet zijn. Echter gezien de arbeidsmarkt krapte is voorzien in een transitieperiode, waarin ook ander opgeleide mensen de functie kunnen bekleden. Voor de zittende POH ouderenzorg, die al van voor 2017 ouderenzorg uitvoert in de praktijk heeft Onze Huisartsen een aparte afspraak over scholingen kunnen maken met Menzis. Voor nieuwe POH Ouderenzorg die de MBO-V als achtergrond hebben heeft Menzis ook de mogelijkheid geboden om hen op deze functie in te zetten.

Hieronder leest u meer over deze twee onderwerpen.

POH Ouderenzorg scholingstraject
Vanuit Onze Huisartsen wordt een scholingstraject opgezet voor POH Ouderenzorg die al van voor 2017 in de huisartspraktijk POH Ouderenzorg zijn. De reden dat dit is opgepakt door Onze Huisartsen is dat de financiering hiervoor middels een opslag op de POH-S module per 2020 wegvalt. Daarvoor in de plaats komt de module Integrale zorg voor kwetsbare ouderen. In deze module staat de voorwaarde dat een POH Ouderenzorg de opleiding HBO–V heeft afgerond. Vanuit Onze Huisartsen voorzagen we hierdoor een probleem: een aantal mensen heeft dit diploma niet en zij zouden het werk dan niet meer kunnen doen.  Deze mensen doen al jaren de ouderenzorg in de praktijk. De huisarts is tevreden over hun werk en bovendien kunnen we ze in deze krappe arbeidsmarkt niet missen.

Met Menzis zijn we hierover in overleg gegaan en hebben we kunnen afspreken dat we voor deze mensen een scholingsprogramma maken. Inmiddels heeft de inventarisatie plaats gevonden. 30 mensen hebben zich aangemeld. Op basis van de inventarisatie stellen we vast waar ontwikkelmogelijkheden zijn. Hiervoor organiseren we dan bijscholingen. Tijdens de bijeenkomst voor POH Ouderen op 9 januari lichten we één en ander toe. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de scholingsagenda van Onze Huisartsen.

Nieuwe POH Ouderenzorg
Praktijken die willen gaan starten met module Integrale zorg voor kwetsbare ouderen van Menzis en daarvoor een nieuwe POH Ouderenzorg willen aannemen, kunnen in de bijlagen van de inkoopvoorwaarden van Menzis de voorwaarden vinden: Bijlage 7 module kwetsbare ouderen Menzis

In bijlage 7c zijn afspraken opgenomen in verband met een transitieperiode omdat Menzis zich bewust is van de krapte op de arbeidsmarkt. In deze bijlage is opgenomen dat ook MBO–V -ers aangenomen kunnen worden voor de functie van POH Ouderenzorg mits ze bereid zijn zich bij te scholen. De Saxion Hogeschool heeft een scholingsprogramma voor deze groep gemaakt. Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk

Vragen?
Wanneer u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft kunt u contact opnemen met Suze Teunissen, praktijkconsulent met aandachtsgebied Ouderenzorg, steunissen@onzehuisartsen.nl.