Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

De week van de Physician Assistant

 07 oktober 2021

Van 6 tot en met 12 oktober is het de internationale week van de Physician Assistant. Een mooie aanleiding om stil te staan bij de rol van de Physician Assistant in de regio Arnhem. De Huisartsendienst Arnhem heeft op dit moment 3 PA’s in dienst en 4 PA’s in opleiding.

De opleiding
In 2017 is de Huisartsendienst Arnhem gestart met opleiden van PA’s op voor de huisartsenzorg. Het theoretische gedeelte van deze opleiding wordt verzorgd door de HAN, het praktisch gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door dagpraktijken in samenwerking met de Huisartsendienst. De PA-opleiding is een opleiding op Master-niveau en biedt de student een brede medische basiskennis aangevuld met specifieke deskundigheid in het veld waarin de PA wordt opgeleid. De PA is na afstuderen BIG-geregistreerd en zelf verantwoordelijk voor het eigen handelen. 

Toegevoegde waarde
Na de opleiding blijven de PA’s over het algemeen werkzaam in deze combinatie: een aantal dagen in de dagpraktijk en een aantal diensten op de huisartsenpost. De dagpraktijken die de laatste jaren ervaring hebben opgedaan met de inzet van PA’s zijn zeer enthousiast over de toegevoegde waarde van een PA in de dagpraktijk.

In een eerder stadium is onderzocht wat de effecten zijn van de inzet van PA’s op de huisartsenposten in Arnhem. Het onderzoek toonde geen significante verschillen in de werkzaamheden en patiëntbeoordeling tussen PA’s en huisartsen.

Ook de patiënttevredenheid was in beide groepen gelijk. Patiënten waren positief over de consultvoering van zowel huisartsen als PA’s.

PA’s zijn daarmee in staat een groot deel van de patiëntbeoordelingen op de huisartsenpost zelfstandig uit te voeren. Natuurlijk zijn er gevallen die een huisarts moet zien, maar dat zijn uitzonderingen op de regel.

Kortom: in de week van de PA is het goed om te laten zien wat de toegevoegde waarde is van de PA in de eerstelijn. Meer weten over taakherschikking in de eerste lijn? Volg dan deze link.

Zelf een PA opleiden? 
De eerstvolgende instroommogelijkheid voor PA’s is in september 2022. Denkt u na over het opleiden van een PA en wilt u meer weten over de financiering, subsidiemogelijkheden en inhoud van de opleiding? Neem dan contact op met Henk Meussen, manager Huisartsendienst, via 026-3899650.