Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Extra scholingen: Opvolgavond Insulinetherapie & Caspir module 6

Op 19 november 2019 staat een opvolgavond Insulinetherapie op het programma. Op deze avond komen onder andere de GLP1-therapie, demedicalisatie bij koolhydraatbeperking en nieuwe ontwikkelingen aan de orde. Op 9 december kunt u zich weer inschrijven voor de Caspir module.

1. Opvolgavond Insulinetherapie: deelnemen verplicht
Het deelnemen aan de opvolgavond Insulinetherapie is 1 x per 2 jaar verplicht. Deze avond is een vervolg op de startcursus Insulinetherapie in de eerstelijn, bedoeld voor huisarts en POH met aandachtsgebied diabetes.

Voor deze scholing zijn de volgende onderwerpen geselecteerd:

  • Casuïstiek, met aandacht voor dagcurve problemen en hoe om te gaan met overbehandeling.
  • De stappen 3 en 4 uit de NHG Standaard in de praktijk: naast basaal insuline en een intensief insulineschema zijn er nu ook andere opties als GLP1-receptoragonisten. Maar hoe titreren we in de praktijk?
  • Koolhydraatarme voeding bij uw DM2 patiënt: welk afbouwschema kunt u hanteren voor insuline en andere medicatie?
  • Nieuwe ontwikkelingen, met o.a. aandacht voor SGLT2-remmers en de combinatie insuline-GLP1 analogen.
  • Acute diabetes: vragen in de praktijk en op de Huisartsenpost.

Informatie en aanmelden
Klik op onderstaande button voor meer informatie en aanmelden.
Opvolgavond insulinetherapie

2. Caspir module 6 op 9 december 2019

Herregistreer op tijd en meldt u aan voor de Caspir module 6 op 9 december a.s.

Voor herregistratie dient u:

  • de Caspir basiscursus module 1 t/m 5 gevolgd te hebben;
  • 2x per 3 jaar een Caspir module 6 te volgen, waarvan u er één online mag volgen; Aanmelden voor de online herhaalmodule kan met korting via het scholingsaanbod op de website van Onze Huisartsen;
  • éénmaal per 3 jaar ter beoordeling een portfolio in te dienen met de laatste 8 longfuncties die u recent heeft gemeten.

Informatie en aanmelden 
Klik op onderstaande button voor meer informatie en aanmelden.
Caspir module 6

Tot slot: door afmeldingen is er bij de Caspir module 6 op 29 oktober een aantal plaatsen vrijgekomen. Wilt u nog deelnemen, meld u dan snel via de website!