Goed nieuws: ruimere vergoeding GLP1-RA!

  15 juli 2022

Sinds 1 juli 2022 zijn de vergoedingsvoorwaarden voor GLP1-receptoragonisten uitgebreid voor patiënten met diabetes type 2 en een ZEER hoog risico op hart- en vaatziekten.

GLP1-receptoragonisten worden bij deze groep patiënten vergoed wanneer toegevoegd aan een SGLT2-remmer en metformine, onafhankelijk van het BMI. De GLP1 wordt nu ook vergoed als er een contra indicatie is voor een SGLT2! De vergoeding geldt zowel voor bestaande als nieuwe patiënten met diabetes type 2.
Een artsenverklaring is wel nodig: Formulieren - ZN - Formulieren (znformulieren.nl).

Uiteraard moet er wel de juiste indicatie voor de GLP1-RA zijn. Dus in stap 1 bij een nieuwe patiënt als er een contra indicatie is voor een SGLT2 of in stap 3. 

*Bij zeer hoog risico alleen vanwege hartfalen is er geen aangetoond voordeel van een GLP1-receptoragonisten op harde eindpunten. 
** Combinatie van GLP1-receptoragonist met DPP4 is niet zinvol en wordt ontraden.

Overzicht vergoedingen

De vergoeding voor zowel SGLT2 als GLP1 verandert regelmatig.

Voor de vergoeding van de diverse middelen is een handig overzicht te vinden op https://arts.diabetesgeneeskunde.nl/vergoedingstabel/.

Informatie

Op de website van Onze Huisartsen staan diverse documenten over dit onderwerp, namelijk het protocol diagnostiek en behandeling van patiënten met DM2, een richtlijn over het gebruik van GLP1 in de eerste lijn en de TWA voor mensen met diabetes en een zeer hoog risico. Tot slot is ook het stappenplan in een handig overzicht toegevoegd aan de website.

Vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u graag casuïstiek bespreken of een FTO/scholing op maat binnen uw huisartsenpraktijk, HAGRO of HOED?
Neem dan contact op met Monica Westra, praktijkconsulent in Arnhem-Zuid met aandachtsgebied Diabetes. 

06-13805775