Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Health Deal Chronische Pijn regio Arnhem/Nijmegen

In de regio Arnhem/Nijmegen is het living Lab rondom de Health Deal Chronische pijn opgericht. De Health Deal richt zich op het organiseren en leveren van zinnige, zuinige en excellente pijnzorg in Nederland. Daarmee heeft het ook grote impact op de kosten van de pijnzorg en de beheersbaarheid daarvan.

Het Landelijk netwerk Chronische Pijn, bestaande uit oefentherapeuten gespecialiseerd in chronische pijn, is een van de partners in de Health Deal Chronische Pijn.

Health Deal Chronische Pijn

De Health Deal Chronische Pijn is een unieke publiek-private samenwerking om innovatie in de zorg voor chronische pijn patiënten te stimuleren en daadwerkelijk te realiseren. De collectieve ambitie is de implementatie van de Zorgstandaard Chronische Pijn. Bij deze Health Deal slaan diverse professionals en organisaties de handen ineen om dit doel te bereiken. Betrokken zijn onder andere de patiëntenvereniging: Pijnpatiënten naar een stem, het ministeries van VWS, EZ en SZ, zorgverzekeraars, huisartsen, gespecialiseerde therapeuten van het Netwerk Chronische Pijn, anesthesiologen, revalidatieartsen en psychologen van het Radboud Ziekenhuis en St. Maartens kliniek. De Health Deal beoogt bij te dragen aan optimale samenwerking vanuit verschillende disciplines in de regio’s, onder meer door de informatie-uitwisseling binnen de zorgketen te bevorderen

Huisartsen die meer willen weten over de Health Deal Chronische pijn of mee willen doen aan het living lab , health deal chronische pijn, Arnhem/Nijmegen, kunnen contact opnemen met Jacqueline van Baars, regio coördinator netwerk  chronische pijn , health deal chronische pijn Nijmegen/Arnhem (vanbaars@eenplus.nl, 06-53594057).

Feiten rondom chronische pijn

In Nederland hebben 1 op de 5 inwoners chronische pijn. Voor deze patiënten heeft chronische pijn een forse impact op hun dagelijks functioneren en welzijn, het arbeidsverzuim en hun omgeving. De zorgconsumptie van deze groep patiënten is hoog en langdurig. De chronische pijn patiënt ziet vaak meer dan 10 tot soms wel 25 (zorg)specialisten en ervaart de organisatie van de pijnzorg vaak als flipperkast.  De diagnostiek en triage zijn niet eenduidig, de behandeltrajecten zijn versnipperd en leiden (te) vaak niet tot duurzaam herstel. De totale schadelast (zorg en verzuim) wordt ingeschat op 20 miljard euro per jaar voor alle chronische pijn patiënten en 4 miljard euro voor wervelkolom gerelateerde pijnklachten. 

Zorgstandaard Chronische pijn

In opdracht van de Dutch Pain Society is door een projectgroep met vertegenwoordiging van patiënt- verenigingen en beroepsgroepen een nieuwe zorgstandaard chronische pijn ontwikkeld en ondertekend in april 2017. De implementatie van deze zorgstandaard kan een voorbeeld worden voor een succesvolle ketenbenadering van een interdisciplinaire zorgvraag. Hierbij is het van groot belang dat de patiënt in staat wordt gesteld om zich aan te passen en regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die het hebben van de aandoening chronische pijn met zich meebrengt. De patiënt dient meer invloed te krijgen op de keuzes voor behandeling en de behandeling dient afgestemd te worden op de situatie en gezondheidsdoelen van de patiënt. E- health kan hierbij een positieve bijdrage leveren aan het vermogen van de patiënt om meer regie te krijgen op de eigen gezondheid. Ook kan E- health bijdragen aan een betere en doelmatigere samenwerking in de keten.