Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) in Presikhaaf

Huisartsenpraktijk Presikhaaf, K. Bülbül, M.L. Bassa, F.A. Ali en praktijkmanager S. Kuipers hebben het initiatief genomen een project te starten om in de wijk Presikhaaf de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken voor de inwoners. Het streven is tevreden huisartsen, medewerkers en patiënten, goede samenwerking met andere hulpverleners in de wijk om zodoende voor de toekomst kwalitatieve goede en betaalbare zorg te blijven bieden. Menzis draagt bij in de kosten van deze transitie.

Juiste Zorg op de Juiste Plek
Om de JZOJP te kunnen bieden is een intensievere samenwerking nodig met de professionals in de wijk Presikhaaf.

Op donderdag 10 oktober is er een eerste werksessie/netwerkbijeenkomst georganiseerd in het kader van ons project Presikhaaf Samen Gezond, waarbij de professionals uit de wijk uitleg hebben gekregen over wat positieve gezondheid is en welke verbindingen en bewegingen wij als professionals moeten maken om anders te gaan doen en werken en de samenwerking te versterken.

De volgende organisaties waren aanwezig: het team van HAP Presikhaaf, Fysiotherapeutisch Instituut, Apotheek Presikhaaf, Vitasens, wijkteam Presikhaaf, thuiszorgorganisaties STMG, Groot Gelre en A&S groep, Gemeente Arnhem, Onze Huisartsen en Proscoop. In totaal waren er ruim 50 mensen.

Dicht bij huis en als dat niet kan in een ziekenhuis of instelling. Wij vinden regie en veerkracht van de patiënt belangrijk zodat hij zich kan aanpassen aan lichamelijke, geestelijke, maatschappelijke en sociale uitdagingen. Dit bevordert de kwaliteit van leven en komt de gezondheid ten goede.

Om dit te realiseren zijn we anders gaan werken. Wij noemen dit initiatief Presikhaaf Samen Gezond.

Door goede triage wordt de juiste tijd gepland zodat de huisartsen, POH-s en GGZ samen met de patiënt tijd heeft om naar oplossingen te zoeken. Het 4-D model wordt gebruikt om de oorzaak te zoeken en d.m.v. oplossingsgericht werken te komen tot de juiste aanpak. Wij willen van ziekte en zorg naar eigen regie en gezondheid.

Na de eerste aftrap gaan wij de samenwerking verder uitbouwen, zodat de inwoners van Presikhaaf de JZOJP krijgen met de uitgangspunten van regie en gezondheid.

Silvie Kuipers-van Hameren, HAGRO Manager Huisartsenpraktijk Presikhaaf.