Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Kindermishandeling: tips voor goede verslaglegging

Werken volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is omarmd door de verschillende beroepsgroepen in de gezondsheidszorg. Het bespreekbaar maken van vermoedens van kindermishandeling is een lastig en gevoelig onderwerp.

De KNMG-handreiking Competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld geeft wetenschappelijke verenigingen, opleiders en aios handvatten om de competenties aan te leren, de lacunes in hun competenties te identificeren en zich waar nodig extra te (laten) scholen.

Niet minder belangrijk is een adequate en gepaste verslaglegging van het gesprek in het dossier van de patient. In onderstaand filmpje krijgt u een aantal praktische tips over deze verslaglegging.