MEMO insturen door de eigen huisarts

  15 juli 2022

Via Zorgportaal (een functionaliteit in het call managementsysteem VIPLive Spoed EPD) kunnen huisartsen vanuit hun eigen praktijk voor hun patiënten een waarschuwing (MEMO) invullen. Deze wordt gekoppeld aan het BSN-nummer van de patiënt. De MEMO wordt voor de triagist direct zichtbaar als er gegevens van deze patiënt worden opgeroepen op de huisartsenpost. De arts geeft per MEMO een geldigheid aan het bericht en ontvangt vóór het verstrijken van deze termijn automatisch een herinnering. Zo blijft de informatie up-to-date.

Naast de mogelijkheid van het invullen van een algemene MEMO kent VIPLive Spoed EPD ook de mogelijkheid gebruik te maken van de voorgestructureerde MEMO’s: palliatieve en terminale zorg.

Wat in ieder geval zeer wenselijk is om aan informatie te delen

 • Hoe om te gaan met veelbellers 
 • Zijn er behandelafspraken rondom moeilijk gedrag en/of psychiatrische ziektebeelden
 • Palliatieve en terminale zorg
 • Andere specifieke afspraken rondom de zorg van een patiënt welke in afwezigheid van de eigen huisarts niet mag ontbreken

   Voor veel patiënten is deze informatie ook inzichtelijk via het LSP. De memo is echter een middel waarmee de triagist direct tijdens het eerste contact met de patiënt inzage heeft in deze informatie. Het helpt in het verkorten van de gespreksduur als deze informatie snel in beeld komt. Bovendien is het zo dat er bij een gedeelte van de patiënten in ons verzorgingsgebied geen dossier-inzage is via LSP.

   Waarneembericht na contact met de huisartsenposten

   Van ieder contact met de huisartsenpost wordt een melding aangemaakt door de triagist. De triagist vermeldt in het SDA-veld zijn/haar verhaal naar aanleiding van de triage. De huisarts handelt vervolgens de melding af na het openen van deze melding. Het is van belang om het verslag vanuit het SDA-veld vervolgens te kopiëren naar het SHA-veld en aan te vullen met de eigen informatie. Vervolgens wordt het verslag compleet gemaakt door de O, E en P-regel verder in te vullen.

   Het waarneembericht dat vervolgens naar de eigen huisarts wordt gestuurd, bevat de informatie uit het SHA, O, E en P-veld. De informatie uit het SDA-veld wordt niet opgenomen in het waarneembericht. Verzoek aan alle huisartsen om in het SHA-veld niet te verwijzen naar het verslag van de triagist in het SDA-veld, maar te kopiëren en aan te vullen. Op die manier gaat er geen informatie verloren gaat en komt een volledig verslag in het HIS terecht.