Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Memo toevoegen in Topicus HAP

Via Zorgportaal kan een memo toegevoegd worden aan het dossier van de patiënt in Topicus HAP. Met de zomerperiode voor de boeg werken er meer waarnemers of HIDHA’s in de dag-praktijken. Mogelijk kunnen zij nog geen memo’s aanmaken; in dit bericht wordt toegelicht wat u in dat geval kunt doen.

Waarnemer/Hidha aanmelden
Maakt u deze zomer gebruik van een waarnemer of HIDHA die nog niet eerder een (vakantie) waarneming binnen uw praktijk verricht heeft? Dan is deze persoon waarschijnlijk niet gemachtigd om een memo in het dossier van Topicus HAP toe te voegen.

U kunt uw waarnemer/HIDHA toestemming geven voor het toevoegen van memo’s aan patiënten die in uw praktijk staan ingeschreven, door een mail te sturen naar info@onzehuisartsen.nl. U ontvangt dan een mail met een aanvraagformulier. Na het invullen en retour sturen van dit formulier is de machtiging binnen een paar dagen geregeld. Bij beëindiging van de samenwerking kan hetzelfde formulier gebruikt worden om de machtiging in te trekken.

Geen fax of (zorg)mail
Een fax of mail naar het kantoor van Onze Huisartsen met de betreffende memo, is vanuit het oogpunt van privacy-risico’s zeer ongewenst en wordt door ons niet verwerkt. Dit geldt ook voor e-mails die via Zorgmail zijn verstuurd. Zorg er dus voor dat uw vervanger op de juiste wijze is aangemeld en gemachtigd.

Hoe maak ik een memo aan?
Ga in de menu-structuur van Medicom naar ‘Zorgplein openen’ (zie 1). Ga vervolgens naar Topicus Zorgportaal (zie 2).

Wilt u meer weten wat u moet doen als de patiënt niet bekend is binnen Topicus HAP? Kijk dan op https://www.youtube.com/watch?v=GM-q9qRstSc

Wilt u meer weten over het aanmaken van memo’s? Kijk dan op https://www.youtube.com/watch?v=blCf1U-sZVc

Is de patiënt gekoppeld aan de verkeerde huisarts? Dit kunt u, bij voorkeur telefonisch, melden bij het secretariaat van Onze Huisartsen. Wij koppelen dan de juiste huisarts aan de patiënt.