Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Multidisciplinaire aanpak bij nazorg corona patiënten

Veel mensen houden klachten na een doorgemaakte infectie met het nieuwe Corona-virus (Covid-19). Wees en blijf alert op aanhoudende klachten zoals conditievermindering, kortademigheid, angst, fors verlies van gewicht en kracht. Ook als (nog) niet bekend is dat de patiënt COVID-19 heeft doorgemaakt.

Hervinden van een balans

“Het hervinden van een balans in het dagelijks functioneren kan lastig zijn”, zegt huisarts Patrick Poels. “Activiteiten die voorheen vanzelfsprekend leken, zijn nu soms zwaar.” Het opbouwen van de conditie na Covid-19 is een proces van kleine stapjes maken. Mede door de kortademigheid. Gedoseerd en gericht bewegen en juiste voeding zijn hierbij essentieel. Daarnaast kan na langere tijd sprake zijn van stress, angst en concentratieklachten. Met een individueel maatwerk programma kunnen de zorgverleners goed helpen om thuis te revalideren.

Goede samenwerking binnen een netwerk

Een maatwerk programma valt of staat met een goede samenwerking binnen een netwerk van verschillende zorgverleners. Denk aan de huisarts, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, POH GGZ en psycholoog. Door deze samenwerking kan vanuit verschillende invalshoeken naar de patiënten worden gekeken. Als regionale huisartsenorganisatie zijn wij geïnformeerd over of betrokken bij diverse initiatieven in de regio.

Maatwerk programma

Zo heeft het COPD Netwerk Lingewaard met verschillende zorgverleners die al jaren samenwerken in de gemeente Lingewaard de handen in een geslagen om patiënten met aanhoudende klachten een maatwerk programma te kunnen aanbieden. De deelnemende zorgverleners hebben zich binnen hun vakgebied gespecialiseerd voor de chronische longaandoening COPD. Omdat het Covid-19 virus flinke schade aan de longen kan geven is die kennis nu goed toepasbaar. Naar het Covid-19 virus, het ziekteverloop en de behandeling wordt over de hele wereld veel onderzoek gedaan. Door de korte lijnen binnen het netwerk worden ervaringen, nieuwe inzichten en informatie over Covid-19 snel gedeeld om de beste aanpak te kunnen bieden. Meer informatie staat op de website: www.copdnetwerklingewaard.nl.

Post corona programma ontwikkeld voor eerstelijns zorgverleners

Ook de Geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) Midden-Betuwe heeft een post corona programma ontwikkeld voor eerstelijns zorgverleners. Via een verwijzing van de huisarts of het ziekenhuis zullen de fysiotherapeut of de diëtist als eerste een uitgebreid contactmoment met de patiënt hebben. Zij zullen via vastgestelde vragen een inschatting maken welke andere zorgverleners betrokken moeten worden. Bij het verlenen van de zorg maken zij gebruik van het communicatieplatform OZO verbindzorg. De zorg is hierdoor in één overzicht gebundeld en maakt de onderlinge communicatie tussen de patiënten en de betrokken zorgverleners inzichtelijk en eenvoudig.

Naast deze twee voorbeelden zijn er over de hele regio samenwerkingsverbanden van  fysiotherapeuten gespecialiseerd in longziekten: Zie hiervoor bijgaand document:

Netwerk lijst COPD grafisch jan 2020.pdf

Tot slot

Uw patiënt en ook diens naasten hebben te maken gehad met een ziekte waar om heen alles onzeker was of is. Een open oor voor hun beleving, op lange termijn en gewoon van u, als dichtst bijstaande professional, dat helpt.

Heeft u een ‘grote’ groep Covid-patiënten binnen uw regio waarvoor een vergelijkbaar programma gewenst is en vragen over bovenstaande initiatieven? Dan kunt u contact opnemen met de praktijkconsulent van uw regio.