Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Oefening – Oefening – Oefening, crisisteam Onze Huisartsen neemt deel aan Ketenoefening Domino

‘Wat te doen als huisarts de Vries in Arnhem-Noord op zondagochtend in een woning een drietal ernstig zieke en verzwakte vreemdelingen aantreft. En in de loop van de zondagochtend melden zich nog meer ernstig zieke mensen bij de verschillende huisartsenposten, er wordt zelfs gesproken over longpest.’

Crisisteam
Het crisisteam Onze Huisartsen werd bijeen geroepen om tijdens de ‘Keten-brede Domino oefening’ samen met een aantal andere crisisteams, deze crisis het hoofd te bieden.

‘Oefening – oefening – oefening’ 
‘Oefening – oefening – oefening’ deze woorden zijn tijdens de Keten-brede Domino oefening door de leden van het crisisteam veelvuldig gebruikt tijdens telefoontjes, appjes of andere berichtjes. Tijdens de Domino oefening werkten crisisteams, vanuit de ziekenhuizen, regionale huisartsenorganisaties, de Ambulancezorg, GGD en GHOR samen om een uitbraak van de longpest te voorkomen. Een uitbraak hebben we in gezamenlijkheid weten te voorkomen en de media was ons goed gestemd.

Conclusie
Als crisisteam Onze Huisartsen zijn we tevreden over de onderlinge samenwerking, we vullen elkaar goed aan en hebben we geconcludeerd dat oefenen echt wel loont en hopen we voorbereid te zijn om een echte crisissituatie het hoofd te kunnen bieden.