Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Onderzoek naar houding en rolopvatting ten aanzien van leefstijlinterventies

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc is bezig met een onderzoek naar de houding en rolopvatting van praktijkondersteuners (POHs) ten aanzien van leefstijlinterventies, en hoe dit is veranderd sinds de opkomst van de gecombineerde leefstijlinterventie en het concept ‘leefstijlgeneeskunde’.

Doel onderzoek

Met het onzerzoek hoopt het Radboudumc beter zicht te krijgen op deze ontwikkelingen. Daarnaast hopen zij dat het op de juiste manier op de juiste plek aanbieden dit soort interventies uiteindelijk bijdraagt aan het verminderen van het aantal leefstijl-gerelateerde aandoeningen in Nederland.

Praktijkondersteuners gezocht voor interview

Voor deze verkenning wil het onderzoeksteam graag interviews afnemen met POHs. Ervaring met het verwijzen naar leefstijlinterventie is geen voorwaarde want ook het boven water krijgen van belemmerende factoren is waardevol.

Het interview zal 30-60 minuten in beslag nemen en zal via video-verbinding afgenomen worden. Er is geen voorbereiding nodig.

Geïnteresseerd?

Ben je bereid om je ervaringen met het onderzoeksteam te delen en help je daarmee leefstijlinterventies een juiste plek te bieden in het verminderen van leefstijl-gerelateerde aandoeningen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Simone Kwant (skwant@onzehuisartsen.nl, 06-83800911).