Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Ouderenmishandeling

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers te maken met ouderenmishandeling. Daarbij gaat het niet alleen om lichamelijk geweld, of emotionele mishandeling, maar ook om financieel misbruik.

Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in zorginstellingen. Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is zeker niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg), patiënten of cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg.

De Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie (NVKG) heeft in 2018 een informatiekaart gemaakt rondom ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. Klik op onderstaande button voor de informatiekaart:

Ouderenmishandeling ontspoorde mantelzorg 2018

Er is nog veel onduidelijkheid rond ouderenmishandeling en door het verspreiden van kennis wil de overheid het taboe doorbreken en de omvang van het onderwerp onder de aandacht brengen.

Dit gebeurt onder andere via de website www.huiselijkgeweld.nl en de campagne ‘Huiselijk geweld’. Klik op onderstaande button voor informatiemateriaal:
Huiselijk geweld / ouderenmishandeling

Advies en hulp
Hebt u het vermoeden dat een oudere wordt mishandeld? De website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl vertelt hoe u in actie kunt komen. U vindt er onder andere de signalen van ouderenmishandeling en tips om het gesprek aan te gaan. Voor advies en hulp  - ook bij twijfel of het wel om oudermishandeling gaat – kunt u bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. Dat kan anoniem.