Overlegtafel GGZ

  11 november 2022

Als een GGZ-verwijzing niet lukt, vanwege complexiteit of andere belemmering, biedt de Overlegtafel uitkomst. Het voorkomt de ‘van het kastje naar de muur-ervaring’.

Werkwijze

Als huisarts en/of POH-GGZ breng je een casus in. Deze wordt besproken tijdens het driewekelijkse overleg. Bij dit korte overleg schuiven deskundigen aan om samen een passende plek voor de patiënt te vinden. 

Data van de GGZ-Overlegtafel

Dit jaar staan nog vier keer Overlegtafels gepland van 15:30 tot 16:00 uur.

  • 17 november 2022
  • 01 december 2022
  • 08 december 2022
  • 15 december 2022 

Inbrengen van casussen kan met onderstaand aanmeldformulier.
Uiterlijk inleveren op de woensdag voorafgaand aan de overlegtafel vóór 12.00 uur. 

Aanmeldformulier regionale overlegtafel Arnhem

Werkwijze overlegtafel Arnhem

Meer informatie

Op onze website lees je meer over de samenwerking en aanpak in de regionale GGZ, waar de Overlegtafel een onderdeel van is.