Overvallen door afvallen met Saxenda

  13 mei 2022

Sinds 1 april 2022 wordt Saxenda/Liraglutide vergoed uit het basispakket voor een specifieke groep patiënten met obesitas. In de media is er veel aandacht voor geweest en al vele collega’s hebben patiënten met deze vraag op het spreekuur gehad.

Saxenda 

Saxenda/Liraglutide, is een Glucagonachtige peptide (GLP-1)-analoog. Voor de behandeling van obesitas berust de werking van Liraglutide op de activering van de GLP-1-receptor en verhoogt het gevoel van verzadiging en vermindert het gevoel van trek en honger.

Bij patiënten met een BMI ≥ 40 kg/m² of een BMI ≥ 35 kg/m² in combinatie met co-morbiditeit kan Liraglutide als aanvulling op de GLI worden ingezet om een gewichtsafname van 10% of meer te bereiken. De kans op gewichtsbehoud na staken van de therapie is onzeker.

De NHG-standaard 

In de NHG-standaard Obesitas staat Liraglutide in de vorm van Saxenda niet opgenomen als behandeling door de huisarts. Bij navraag bij het NHG wordt er in ieder geval nog dit jaar een start gemaakt met de herziening van de NHG-Standaard Obesitas. Wel wordt er bij het NHG op dit moment gekeken of het mogelijk is een versneld traject in te zetten voor de herziening van het onderdeel m.b.t. Liraglutide, mede vanwege de vele vragen die momenteel leven onder de huisartsen en de onrust die dit met zich meebrengt. 

Vanuit Onze Huisartsen volgen we de NHG-standaard. Er is momenteel geen plaats voor een medicamenteuze behandeling voor obesitas in de eerste lijn. Patiënten kunnen hiervoor worden verwezen naar de tweede lijn. Als de individuele huisarts besluit dit wel te doen, kan er gebruik gemaakt worden van de beknopte behandelstappen zoals verderop beschreven.

Het is goed om te weten dat de medicamenteuze begeleiding bij Vitalys onder de niet verzekerde zorg valt en dus voor eigen rekening van de patiënt. Meer informatie over dit traject is te vinden op de website van Vitalys. Bij andere ziekenhuizen ligt dit wellicht anders. Uiteraard gaat het wel ten koste van het eigen risico.

Wat in ieder geval te doen als huisarts?

Wat we tot die tijd wel kunnen doen is meewerken aan een goede voorselectie om onnodig verwijzen te voorkomen.

Indicatie voor Saxenda:

 • Deelname aan gecombineerde leefstijl interventie (GLI) voor minimaal 3 maanden voorafgaand aan start van medicatie
 • BMI ≥35kg/m2 in combinatie met een co-morbiditeit (hart- en vaatziekten, slaapapneu en/of artrose) 
 • óf-BMI ≥40 kg/m2 
 • De behandeling dient te worden gestaakt indien na 3 maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten minste 5% is afgenomen
 • Geen diabetes mellitus type 2 hebben
 • (nog) Niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie

We verwijzen patiënten naar de GLI. Sinds kort is de website www.gliregioarnhem.nl beschikbaar. 

Daarnaast kunnen we een (beperkte) screening doen naar onderliggende oorzaken van obesitas en bijdragende factoren. Een mooi hulpmiddel hiervoor is deze factsheet

Bij een verdenking van andere oorzaken van obesitas dan leefstijl, kan men zelf diagnostiek inzetten of verwijzen naar de 2e lijn interne Rijnstate (niet Vitalys). 

Een alternatief voor een screening door de huisarts is screening obesitas bij Vitalys, dit komt voor eigen rekening van de patiënt en bedraagt 45 euro.

Een behandeling starten met Saxenda door de huisarts 

Als de individuele huisarts besluit om te gaan behandelen met Saxenda, is het goed om te beseffen dat het ontwikkelen van een gezonde leefstijl de hoeksteen van de behandeling van obesitas blijft! Daarom is, voorafgaand aan het starten van medicatie, een deelname van minimaal 3 maanden aan de GLI verplicht. In totaal duurt het GLI-traject 2 jaar.

Liraglutide wordt subcutaan gegeven en geleidelijk aan verhoogd. Dat wil zeggen, bij afvallen hoeft de dosering niet wekelijks te worden verhoogd naar maximaal. Er kan bovendien van het onderstaande schema worden afgeweken, als men bij een lagere dosering Liraglutide reeds afvalt.

 • Het basisschema is:
  1 week 1 dd 0.6 mg s.c.
  1 week 1 dd 1.2 mg
  1 week 1 dd 1.8 mg
  1 week 1 dd 2.4 mg
  1 week 1 dd 3.0 mg
 • De spuitinstructie kan via de POH of een instructiefilmpje
 • 4-6 weken na start medicatie is er een extra controle op bijwerkingen
 • Na ongeveer 16 weken (3 maanden na bereiken van de onderhoudsdosering) wordt het effect gemeten
 • Als 5% gewichtsreductie niet is gehaald op 16 weken, dan wordt Saxenda gestaakt
 • Bij inhoudelijke vragen over de behandeling van uw patiënt met Saxenda is er de mogelijkheid om via VIPLive te overleggen met internist Arianne van Bon

Meer informatie 
Raadpleeg voor meer informatie onderstaande documenten. Ook kunt u zich voor verdieping over dit onderwerp aanmelden voor de recent door de WDH ontwikkelde e-learning Overgewicht en Obesitas

Vragen en antwoorden over de vergoeding van Liraglutide bij obesitas

Artsenverklaring 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Marieke Hoefman, huisarts met aandachtsgebied Leefstijl, via mhoefman@onzehuisartsen.nl

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.