Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Pilot OSAS diagnostiek in de eerstelijn

Slaapapneu (OSAS) is een veel voorkomende aandoening waarbij de ademhaling veelvuldig stopt tijdens de slaap. Onbehandelde slaapapneu kan resulteren in vermoeidheidsklachten gedurende de dag en onherstelbare gezondheidsproblemen (zoals diabetes, hart- & vaatziekten en cholesterolproblemen).

OSAS
Het blijkt dat 25-30% van de patiënten die naar een slaapcentrum is verwezen uiteindelijk géén OSAS heeft. Tegelijk is er een groot percentage van de patiënten met slaapapneu dat zijn/haar klachten niet als zodanig herkent. Om minder patiënten zónder en meer patiënten mét slaapapneu voor behandeling te kunnen doorverwijzen naar Rijnstate slaapcentrum, is een betere screening van patiënten nodig. Laagdrempelig, betrouwbaar en in de eerste lijn.

Menzis, Onze Huisartsen en ZekerWeten hebben de handen ineen geslagen en starten vanaf 1 april 2021 met de pilot OSAS diagnostiek in de eerstelijn. We maken hierbij gebruik van de WatchPAT One, een polshorloge met een vinger- en borstsensor van de firma Itamar.

Deelnemende huisartsen kunnen, bij een patiënt met vermoeden van OSAS, hiervoor een WatchPAT onderzoek aanvragen. De patiënt krijgt de WatchPAT One toegestuurd en kan er zo thuis een nacht mee slapen. De uitslag wordt door ZekerWeten/Rijnstate naar de huisarts verstuurd, welke vervolgens besluit tot doorverwijzing naar het slaapcentrum of, als de uitslag negatief is, tot ander beleid.

Voordelen

  • De patiënt blijft in de eerstelijn, hij/zij hoeft voor dit onderzoek niet naar het ziekenhuis.
  • Het onderzoek gaat niet ten koste van het eigen risico.
  • De huisarts kan tijdiger en gerichter verwijzen. Er zullen minder patiënten zonder slaapapneu en meer patiënten mét slaapapneu voor behandeling worden verwezen naar het slaapcentrum.
  • De verwachting is dat deze proef gaat leiden tot 25% minder verwijzingen naar het ziekenhuis.

Evaluatie Pilot
Tijdens de 6-maandelijkse pilot wordt door de Rijnstate somnologen onderzocht of en in welke mate de waarden van de WatchPAT One overeen komen met die van de polygrafie. Ook de ervaringen van de deelnemende huisartsen en patiënten zullen worden geëvalueerd.
Aan de pilot doen 25 huisartsen(groepen) mee. Zo krijgen we een goed beeld van de werkwijze en zijn er voldoende onderzoeken om de WatchPAT One met de polygrafie te vergelijken.

Als de resultaten positief zijn, dan zal de WatchPAT One als regulier product ingezet gaan worden voor het gehele adherentiegebied van Rijnstate.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ZekerWeten via 088 - 005 5100 of info@zekerweten.nl.