Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Pilot Toekomstige ZorgPlanning bij COPD patiënten

Rijnstate heeft het initiatief genomen om de zorg voor COPD patiënten te verbeteren. Het doel van het project Toekomstige ZorgPlanning (TZP) is het tijdig en op passende wijze bespreekbaar maken van toekomstige zorg bij COPD patiënten en hun naasten. Doel is dat patiënten zoveel mogelijk de zorg krijgen die hen toekomt.

De aanpak richting de patiënt kent 3 stappen:

  1. Globaal informatie geven en het uitreiken van een patiënten folder;
  2. Groepvoorlichting;
  3. Een individueel gesprek tussen patiënt, naasten en de hoofdbehandelaar of andere zorgverlener.

Randvoorwaarde om dit waar te maken, is een structurele samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Deze zorgverleners moeten getraind zijn in de gespreksvoering. Een goed communicatie platform is ook noodzakelijk. Hiervoor wordt OZO verbindzorg ingezet.

De eerste startbijeenkomst en trainingen voor de zorgverleners hebben plaatsgevonden en mogelijk zullen patiënten uit uw praktijk worden geïncludeerd. De zorgverleners die meedoen met de pilot zijn o.a. longverpleegkundigen uit het Rijnstate  ziekenhuis, verpleegkundig specialisten, enkele huisartsen en praktijkondersteuners.

Indien er vragen zijn over dit project kunt u terecht bij de transmuraal coördinator
Anouschka van der Pouw, verpleegkundig specialist COPD: avanderpouw@rijnstate.nl.

Jacob van Dijke, kaderarts Astma COPD, mede namens Patrick Poels.