Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Praktische spirometrie bijeenkomst

Op 12 juli hebben 23 deelnemers hun kennis over spirometrie weer opgefrist. Het was een afwisselend programma. Er werd geoefend met eenvoudige en drievoudige kalibratie van de spirometer en het blazen van een longfunctie welke voldeed aan alle eisen maar ook een longfunctie met bewuste fouten. Wat zie je en wat kan je eraan doen? Ook onderdelen zoals het controleren van lekkage van de kalibratiespuit en software-vragen kwamen aanbod.


Terwijl de ene helft van de groep onder begeleiding van Andre Huijting en Martin Meendering van PT Medical aan het oefenen was met de spirometrie werd de andere helpt van de groep meegenomen in de interpretatie van de longfunctiecurves. Kaderartsen Sandra Aengevaeren en Jacob van Dijke gingen in gesprek met de deelnemers over het beoordelen van de longfunctiecurves. Dit deden ze o.a. door middel van casuïstiek en het doorlopen van de stappen zoals beschreven op deze factsheet.

Aansluitend werd door praktijkondersteuner Gerrie van Til en praktijkconsulent Merel Wiltink het nieuwe advies onderhoud en kwaliteitscontrole toegelicht. Zij hebben in 2019 tijdens het congres Adembenemend van de CAHAG een organisatievraagstuk over dit onderwerp gepresenteerd. De verschillende en onvolledige adviezen over onderhoud en kwaliteitscontrole zorgden voor veel onduidelijkheid voor alle betrokkenen. Zij zijn aan de slag gegaan met literatuuronderzoek. Dit heeft geresulteerd in een eenduidig, duidelijk en uitvoerbaar uitgeschreven advies welke ook ondersteund wordt door de CAHAG. Zie hier (document 2.1) het volledig uitgeschreven advies.

Ook werd deze avond stil gestaan bij het uitvoeren van spirometrie en de bijkomende maatregelen door Covid-19. Zie hier het volledige advies van de CAHAG. Op 14 juli heeft de CAHAG een aanvullend advies over reiniging van de voorzetkamers gepubliceerd.

Halverwege de avond wisselden de groepen zodat ze allemaal alle onderdelen doorliepen.

De avond werd afgesloten met een aantal belangrijke take home messages:

  • Werk systematisch bij de beoordeling en interpretatie;
  • Spirometrie is een hulpmiddel, de anamnese is leidend;
  • Eenmalig op dezelfde dag voor de eerste meting een eenvoudige kalibratie, drie maandelijks drievoudige kalibratie. Kalibratiespuit is op praktijk aanwezig;
  • Gebruik van bacteriefilter verplicht;
  • Weerstation bij Welch Allyn spirometer noodzakelijk (niet van internet);
  • Maak werkafspraken over reiniging en onderhoud spirometer in de praktijk;
  • Doe het goed of doe het niet.

Heb je de bijeenkomst gemist?
Op dinsdag 21 september is er een extra mogelijkheid om te oefenen met de spirometrie (blazen en kalibreren) en wordt het advies onderhoud en kwaliteitscontrole nogmaals toegelicht. Deze gratis bijeenkomst vindt plaats op 21 september van 11:30-13:30 op het kantoor van Onze Huisartsen (Florijnweg 4 te Velp). Er wordt gezorgd voor een lunch. Op dit moment zijn nog 3 plekken beschikbaar. Opgeven kan door het sturen van een mail naar academie@onzehuisartsen.nl.

Interesse?
Geïnteresseerd in de betekenis van paramedici bij astma en COPD? En hoe jullie elkaar in het werk voor deze patiëntengroep kunnen versterken? Meld je dan aan voor de inspirerende netwerkbijeenkomst met zes afwisselende workshops op 6 oktober 2021!