Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Regioplan Acute Zorg bij situaties zoals ‘Griepepidemie’

Onze Huisartsen is deelnemer van - en intensief betrokken bij - het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Zorgregio Oost. Onder auspiciën van het ROAZ is in najaar 2018 het Regioplan Acute Zorg vastgesteld. Daarin zijn de structuur en de afspraken voor samenwerking vastgelegd om toename van drukte in de acute zorg, bijvoorbeeld in het geval van griep, zo goed mogelijk te beheersen.

Uitgangspunten van dit plan zijn:

  • Acute zorg gaat vóór planbare operaties en behandelingen;
  • Regionale zorgcontinuïteit gaat vóór individuele productie;
  • Tijdens drukte zoeken we de samenwerking en wordt geen discussie gevoerd over randvoorwaarden als financiering;
  • Organisaties blijven zelf verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering en de zorg voor patiënten.

Klik op onderstaande button voor een poster met de meest essentiële zaken die deze samnewerking betreffen.

Poster Acute Zorgregio Oost

Bent u geïnteresseerd in het onderliggende plan, dan kunt u dit opvragen bij info@onzehuisartsen.nl.