Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Scholing Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA)

Voor huisartsen, POH Somatiek en POH GZZ organiseren wij op 28 november 2019 een scholing over Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA). Patiënten met een EPA ontvangen langdurig zorg en ervaren problemen op meerdere levensgebieden. We geven tijdens deze avond inzicht in EPA en CVRM in de keten en gaan vervolgens in op succesfactoren en geven tips voor de dagelijkse praktijk.

Tweede deel scholing
In het tweede deel van de scholing is er aandacht voor het zorgmodel DITSMI. Dit zorgmodel heeft als doel patiënten met een EPA opnieuw en soms voor het eerst te diagnosticeren en na indicatiestelling te behandelen volgens de huidige professionele richtlijnen. Projectleider Anneke van der Veen en psychiater Mike Veereschild delen hun ervaringen met dit project.

De avond wordt afgesloten door arts verslavingszorg Rolf Swens met een presentatie over stoppen met roken bij EPA. Hij gaat in op de thema's verslaving en behandeling met in het bijzonder aandacht voor gebruik van medicatie.

De kosten voor deze scholing bedragen € 50,- tenzij u deelneemt aan het centrale contract POH GGZ via Onze Huisartsen. Dan is de scholing al bij de prijs inbegrepen.
Informatie en aanmelden 
Klik op onderstaande button voor meer informatie en aanmelden.
GGZ thema avond EPA