Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Scholingsavond Acute Psychiatrie: "Verward of onbegrepen?"

Kennis kan helpen verward gedrag beter te begrijpen. Daardoor kan ook betere zorg verleend worden. Je hoort welke vormen van persoonlijkheidsstoornissen er bestaan en waaraan je dit als zorgverlener herkent. En hoe personen met verward gedrag je op de best passende wijze kunt benaderen. Ook komt een ervaringsdeskundige aan het woord.

Programma
18.30 – 19.00 Ontvangst en registratie
19.00 – 19.10 Inleiding door de avondvoorzitter
19.10 – 19.30 Verwardheid: wie is er verward? – fragmenten uit een documentaire
Bas Verwey, psychiater Rijnstate
19.30 – 20.00 Persoonlijkheidsstoornissen
Maarten van Niekerk , psychiater Pro Persona
20.00 – 20.30 Pauze
20.30 – 21.00 Ervaringsdeskundige aan het woord
21.00 – 21.30 Casuïstiek met discussie; hoe kunnen we samen de zorg voor personen met verward gedrag verbeteren?
Bas Verwey, psychiater Rijnstate

Inschrijven
De scholing - georganiseerd door Acute Zorgregio Oost - vindt plaats op 18 september 2019. Klik op onderstaande button voor het volledige programma en de mogelijkheid om u in te schrijven. 

Programma en inschrijven

Doelgroep
Professionals werkzaam in de acute zorg zoals: meldkamercentralisten, ambulancemedewerkers, MMT-medewerkers, huisartsen, SEH- artsen, psychiaters, verpleegkundigen SEH/IC, SPV, verpleegkundigen crisisdienst.

Locatie: Radboudumc, Lammerzaal, route 86