Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Screeningslocaties fundus diabetespatiënten

In onze regio verzorgt de SHO de screening van de ogen van diabetespatiënten. Deze screening vindt op een aantal plekken in onze regio plaats.

Richtlijn van frequentie
De richtlijn van frequentie van screening is veranderd. Vroeger werden bij een diabetespatiënt iedere 2 jaar de ogen gecontroleerd middels een fundusscreening. Echter de frequentie waarin de screening noodzakelijk is, is gewijzigd. Afhankelijk van de bevindingen van de screening, kunnen patiënten eens per jaar, eens per 2 jaar of eens per 3 jaar gescreend worden. Gevolg hiervan is dat het aantal patiënten dat jaarlijks gescreend wordt, afneemt. Dit betekent dat het voor de SHO niet meer mogelijk is om op alle plaatsen screening aan te bieden. Het aantal locaties is teruggebracht. Het streven is dat een patiënt binnen 10 kilometer van zijn woonplaats gescreend kan worden.

Hieronder vindt u de locaties waar de patiënt naar toe kan gaan voor de fundusscreening.