Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Sociale kaart Crisis Jeugd Regio Centraal Gelderland

Als de veiligheid van een kind in gevaar is, en er daarom binnen 24 uur moet worden ingegrepen belt u, als huisarts of POH GGZ, naar de crisisdienst. Zijn zaken niet acuut dan is afstemming met het wijkteam gepast of  kunt u gebruik maken van consultatie.

Crisismelding

Bij een crisismelding kunt u denken aan een ambulant traject, een plaatsing in het netwerk van de jeugdige of een plaatsing op een crisis bed bij een zorgaanbieder. Deze hulp is, indien noodzakelijk, onmiddellijk beschikbaar. Jeugdigen, ouders en professionals die met een crisissituatie te maken hebben kunnen de spoedeisende zorg en crisishulp 7 dagen per week en 24 uur per dag bereiken. Er wordt een taxatie gemaakt van de ernst van de telefonische melding en de noodzakelijke hulp wordt ingezet.

Vanaf 1 januari 2017 wordt gewerkt met één intersectorale regeling voor spoedhulp en crisis (J&O, LVB en JGGZ).

Verwijskaart

Er zijn verschillende vormen van crisisdiensten voor de jeugd. In de Verwijskaart kunt u vinden welke organisatie u voor welke vraag kunt bellen. Bekijk de Verwijskaart