Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

“Doe het eens anders”

Positieve gezondheid/persoonsgericht werken is een manier om samen met de patiënt breder naar diens gezondheid te kijken. Het accent ligt niet op ziekte maar op de mens zelf, zijn veerkracht en op wat zijn leven betekenis geeft. De werkwijze maakt de zorg persoonsgerichter en het versterkt de zelfregie van de patiënt.

Hoe kan de huisarts persoonsgericht werken toepassen in de spreekkamer?  
Een ander gesprek en meer tijd zijn ingrediënten die nodig zijn om hiermee aan de slag te gaan. Onze Huisartsen heeft, in samenwerking met AFA (Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken), een werkwijze ontwikkelt speciaal voor huisartsen. Een korte eenmalige scholing, leert u hoe u het direct kunt toepassen in de praktijk. Ook is geregeld dat u een uurgesprek kunt declareren naast declaratie van het gewone consult. Om u te helpen is deze werkwijze uitgewerkt voor twee patiëntencategorieën, de veelbezoeker van de praktijk en de patiënt met overgewicht of obesitas. Marieke Hoefman, huisarts, vertelt in deze video meer over de inhoud van de nieuwe werkwijze en hoe u kunt deelnemen.

Hoe deelnemen?
Om deel te kunnen nemen bieden Onze Huisartsen en AFA een gratis snelcursus toepassen positieve gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk aan. Deelname is mogelijk voor huisartsen in de regio Arnhem die gebruik kunnen maken van AFA (betreft 80% van onze huisartsen).

Meer informatie
Als u meer wilt weten voor u deelneemt, hebben we op 23 september nog een online informatie avond gepland, waarin wij u meer vertellen over het toepassen van de werkwijze bij veelbezoekers en bij patiënten met overgewicht of obesitas. 

Hebt u aan deze informatie al voldoende dan kunt u zich al inschrijven voor de snelcursus. De snelcursus toepassen positieve gezondheid in de huisartsenpraktijk voor huisartsen staat gepland op 2 verschillende dagen:

  • Donderdag 4 november 18.00 tot 21.00 uur (vanaf 17.30 inloop met maaltijd)
  • Dinsdag 23 november 15.00 tot 18.00 uur

Inschrijven voor de informatiebijeenkomst en/of cursus is al mogelijk via Onze Huisartsen Academie.