Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Veranderingen bij de aanvraag Ouderenzorg module Menzis

Menzis heeft als mogelijkheid om ouderenzorg structureel te regelen via de module Ouderenzorg. Voorgaande jaren bestonden er twee modules: de startmodule en na een jaar de vervolgmodule. Deze twee modules zijn vervangen door één module Ouderenzorg. Het tarief van de nieuwe module is verhoogd: 24 euro per ingeschreven 75+ er.

De afgelopen jaren verliep de aanvraag voor de ouderenzorgmodule bij Menzis via Ketenzorg Arnhem. Vanaf 2020 kan de aanvraag rechtstreeks bij Menzis worden gedaan via uw eigen inkoopportaal. Voorwaarde van Menzis is wel dat er voor deelname aan de module kwetsbare ouderen inhoudelijke afspraken zijn met de regionale organisatie (in uw geval dus Ketenzorg Arnhem). Vandaar dat het van belang is dat praktijken die gaan deelnemen aan de Ouderenzorg module dit laten weten aan Ketenzorg Arnhem. U kunt dit per mail melden bij Suze Teunissen, praktijkconsulent met expertise ouderenzorg steunissen@onzehuisartsen.nl.

De praktijkconsulent van uw regio zal met u contact opnemen om u te ondersteunen bij het opstarten van de structurele ouderenzorg in uw praktijk.

Meer informatie over de inhoud van de module kwetsbare ouderen is te vinden in het zorginkoopbeleid Menzis 2020-2021, bijlage 7.