Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

HaROP Beleidsdocument

1.         Inleiding

Huisartsen zijn verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg aan (eigen) patiënten en passanten. Zowel de individuele huisarts als de regionale huisartsenzorg kan door een ramp worden geconfronteerd met spoedeisende medische hulpverlening, of betrokken raken bij een infectieziekte-uitbraak. Om de huisartsenzorg te borgen op die momenten dat coördinatie tussen Hagro’s, huisartsenpost en ketenpartners nodig is, is er een HuisartsenRampenOpvangPlan (HaROP).

2.         Doel en doelgroep

Dit HaROP betreft de huisartsenzorg - huisartsen(praktijken) en huisartsenpost - in de regio Arnhem e.o.. Het HaROP bevat afspraken als er een disbalans ontstaat of dreigt te ontstaan tussen vraag en aanbod van de huisartsenzorg die de Hagro en/of huisartsenpost overschrijdt. Het HaROP is een voorwaarde om de continuïteit van de regionale huisartsenzorg te borgen. Het HaROP wordt met name gebruikt door de leden van de crisisorganisatie.

3.         Opbouw en beheer

Het HaROP bestaat uit twee delen: een beleidsdocument en diverse HaROP-tools.

In het beleidsdocument zijn afspraken op hoofdlijnen opgenomen. De HaROP-tools bestaan onder andere uit taakkaarten voor diverse functionarissen, checklists, procedures, scenario-informatie, schema’s en ook contactgegevens. De tools worden door de crisisorganisatie gebruikt in de ‘warme fase’ (die fase wanneer een ramp/crisis zich voordoet), maar kunnen ook geraadpleegd worden in de ‘lauwe fase’ ter voorbereiding op een crisissituatie.

Kijk regelmatig op deze pagina van het ‘Crisisteam’, want de documenten kunnen ook tussentijds, bijvoorbeeld naar aanleiding van scholingen of oefeningen, worden ververst!

 

Klik op onderstaande download voor het gehele beleidsdocument.