Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Onze Huisartsen een organisatie in beweging: Jaarmagazine 2017

Het jaar 2017 stond voor ons vooral in het teken van het verder uitbouwen van onze regionale Huisartsenorganisatie. Er is veel opgepakt, waaronder een aantal grote dossiers, zoals de afronding van de overgang van KIS naar HIS en de verdere vormgeving van de verhuizing van de Huisartsenpost Velp naar de Spoedeisende Hulp locatie Rijnstate. En waar we in 2015 en 2016 nog vooral intern gericht bezig waren, zijn we in 2017 echt - en als groep - naar buiten getreden. Daarnaast hebben we in 2017 werk gemaakt van het toerusten en ontzorgen van de huisartsen(praktijken). De nieuwe strategie en waarden helpen ons hierbij de juiste focus aan te brengen, in 2017 én de periode die voor ons ligt. 


 

Wij nodigen u uit om dit online magazine te lezen

 

Groepskracht

Carien Kloek: “Het bestendigen en verstevigen van de band met onze achterban is belangrijk”
Onze Huisartsen in beweging

Eric Scheppink: ‘We gaan samen voor de best denkbare huisartsenzorg’
Professionaliseren

Edo de Jaeger: “Iedereen heeft de intrinsieke motivatie om het beter te willen”
Herstructureren

Henny Wensink en Lotte Leenders: “Doordat iedereen mag meedenken, beweegt iedereen ook mee”
Ondersteunen en ontzorgen 

Clary te Velde: “We kijken steeds waarmee de praktijkconsulenten de huisartsen kunnen ondersteunen”
Juridisch Advies

Chris Miljoen: “Juridisch advies is een product dat ik echt naar de huisartsen wil brengen”
Samen vooruit

Maike van Zellingen: “Met scholingen samen vooruit”
Financiële resultaten 2017

Een jaar van verdere uitbouw en continuering.
Verbinden

Jet Driessen en Noor Pelger: “Wij komen iedere keer weer uit op dat woord verbinden”
Efficiënter en klantvriendelijker

Patrick Poels: “We kijken steeds hoe we de zorg efficiënter en klantvriendelijker kunnen maken”
De prestaties

Het jaar 2017 in cijfers.
Lean werken

Bart Jongmans: “Lean draait om het tegengaan van verspilling”Teksten:  daar///, Eelco Visser.  |   Fotografie:  STUDIO 1347, Ursula van Marwijk-Knuman.