Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Herstructureren Huisartsendienst, een grote verandering

Voor de Huisartsendienst Arnhem was 2017 een jaar vol grote veranderingen. De belangrijkste was de eigen herstructurering. Manager Henny Wensink en assistente Lotte Leenders vertellen erover. Henny: “De top-down aansturing paste niet meer bij deze tijd.”

Grote veranderingen

Henny: “Zorgvragen worden complexer, we werken steeds meer samen in de keten en we staan voor een aantal grote interne ontwikkelingen zoals de verhuizing van de Huisartsenpost Velp naar Arnhem-Noord, locatie Rijnstate. Daardoor groeide de behoefte aan capaciteit op operationeel niveau.”

Meer werkplezier

Die kwam er, in de vorm van een operationeel manager ad interim. Henny: “We zijn gaan werken aan een cultuurverandering met drie doelen: meer autonomie en werkplezier voor de triagisten en minder werkdruk.” Het is een continu en gezamenlijk proces dat de nodige hobbels kent. Henny: “Bij de overgang van leidinggevenden op meewerkend niveau naar operationeel management, ontstond een moment van: help, wat nu? We waren echt zoekende.” Lotte: “Wat er toen gebeurde, was heel mooi. Assistenten en triagisten stonden op en wilden meedenken. Ze kregen daar ook de ruimte voor.” Henny: “Met medewerkers onderzochten we bijvoorbeeld hoe ze dachten over meer autonomie. Wat moest er bij het management blijven? Dat leidde tot een tussenrapportage, inclusief een aantal acties. Medewerkers bepaalden vervolgens zelf waar ze het eerst mee aan de slag wilden. Zo werd de herstructurering een dynamisch proces.” Lotte: “Doordat iedereen mag meedenken, beweegt iedereen ook mee. Er is draagvlak en gezamenlijkheid.”

Huisartsenpost en Spoedeisende hulp

De voorbereiding voor de verhuizing van de Huisartsenpost Velp naar de Spoedeisende Hulp in ziekenhuis Rijnstate was een tweede grote uitdaging in 2017. Henny legt uit hoe het vanaf januari 2019 werkt. “De balie wordt bemenst door het ziekenhuis. Zij bekijken een zelfmelder. Is de situatie te ernstig voor huisartsenzorg, volgt verwijzing naar Spoedeisende hulp. In andere gevallen volgt triage door de Huisartsenpost. Dan kunnen er vier dingen gebeuren: de patiënt wordt alsnog naar Spoedeisende hulp gestuurd, direct geholpen op de Huisartsenpost, in de wachtkamer gezet of naar huis gestuurd. Zo samenwerken betekent niet alleen dat mensen de juiste zorg krijgen, het scheelt jaarlijks ook 300 ambulanceritten van Velp naar Rijnstate. Maar er verandert meer. Patiënten kunnen voor aanvullende diagnostiek gebruik maken van de afdeling radiologie van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld bij sportblessures. Blijkt een enkel gekneusd en niet gebroken, dan kan de patiënt met een drukverband naar huis zonder dat er relatief dure ziekenhuiszorg aan te pas komt. Dat betekent dat de patiënt het eigen risico niet hoeft aan te spreken.”  

 

Henny Wensink, manager Huisartsendienst Arnhem & Lotte Leenders, triagist