Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Onze Huisartsen 2018 het jaar van de verbinding

‘Verbinding’ was voor Onze Huisartsen het woord van 2018. Nadat we de jaren ervoor hard hebben gewerkt aan het op orde krijgen van de basis, stond 2018 in het teken van verbinding maken met andere organisaties en domeinen.

Veel is al verbonden. Huisartsen zijn onderling verbonden maar ook met GGZorg, ziekenhuiszorg, thuiszorg, verpleegzorg, farmaceutische zorg en het sociaal domein. Pas als we ons zelf bewust zijn van deze verbindingen, kunnen we ze aandacht geven en beter vormgeven. Dan kunnen we gezamenlijk ons werk beter doen. Belangrijk, want we zullen de zorg voor de patiënten in deze regio zo goed mogelijk moeten organiseren!

 


 

Wij nodigen u uit om ons online jaarmagazine te lezen

 

Werken aan groepskracht
Raymond Wetzels: “Onze huisartsen zijn het bestaansrecht van Onze Huisartsen”
Bouwen op stevig fundament
Leontine Verhoeven: “Het Huis van Onze Huisartsen staat, maar heeft blijvend onderhoud nodig”
Verbinden is mensenwerk
Eric Scheppink: “Verbinden betekent ook het verkennen van gezamenlijke ambities en het respecteren van elkaars belangen”
ICT transitie gemak en veiligheid
Erik Wiersma: “Zoeken naar de optimale combinatie van gebruikersgemak en veiligheid”
HAP Arnhem-Noord 
Inge Nuijten en Jacqueline van Sambeek: “We zien iedere dag de resultaten van ons harde werk”
Transferbureau Eerstelijns verblijf
Clary te Velde en Elke Dominicus: “Onze houding was: We gaan dit gewoon samen regelen!”
Verbinding met de patiënt
Anne Cardinaals, John Jansen en Karin Kalthoff: “Wij laten de stem van de patiënt horen”
2018 in cijfers
Een jaar van duurzame continuering
ICT onderkennen en benutten
Marijn van der Velden: “We moeten aan de bak!”
Verbinden binnen de GGZ
Jet Driessen en Karin Rekers: “Alleen in verbinding kunnen we de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment bieden”
'Pelgrim' Juiste zorg juiste plek
Carla Bles: “Er is nog een wereld te winnen voordat er een orthopeed in beeld hoeft te komen”
Verbinden en patiënt centraal
Simone Kwant en Suze Teunissen: “Positieve gezondheid gaat niet over de klacht, maar over de kracht van een patiënt”Teksten:  daar///, Eelco Visser  |   Fotografie:  Suzanne Valkenburg