Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Verbinden is mensenwerk

‘Verbinding’ was voor Onze Huisartsen BV het woord van 2018. Nadat we de jaren ervoor hard hebben gewerkt aan het op orde krijgen van de basis, stond 2018 echt in het teken van verbinding maken met andere organisaties en domeinen.

Veel is al verbonden. Huisartsen zijn onderling verbonden maar ook met GGZorg, ziekenhuiszorg, thuiszorg, verpleegzorg, farmaceutische zorg en het sociaal domein. Maar pas als je jezelf bewust bent van die verbindingen, kun je ze aandacht geven en beter vormgeven. Dan kunnen we gezamenlijk ons werk beter doen. Belangrijk, want we zullen de zorg voor de patiënten in deze regio zo goed mogelijk moeten organiseren!

Tevreden personeel

Die opdracht willen we efficiënt doen, maar ook zodanig dat de kwaliteit van zorg verbetert, de patiënt tevreden is en huisartsen en medewerkers met plezier werken. Deze beweging van Triple naar Quadruple Aim, waar de dimensie van tevreden personeel bij komt, is verstandig met het oog op personeelsbeleid en -behoud in onze sector.

Het Huis van Onze Huisartsen, waarin onze missie, visie en kernwaarden zijn verankerd, spreekt niet voor niets van ‘zinnige zorg waar huisartsen zin in hebben en houden.’

Beter en slimmer organiseren

In 2018 hebben we op drie niveaus verbindingen gelegd. Allereerst met de huisartsenpraktijken. Wij kunnen huisartsen helpen het werk beter en slimmer te organiseren. Als dat lukt, hebben andere zorgaanbieders en gemeenten hier in meer of mindere mate gemak van.

Op dat tweede niveau van verbinding is vervolgens de vraag : wat hebben wij als zorgaanbieders en gemeenten in de regio samen te doen? Omdat we een min of meer gelijkwaardige positie ten opzichte van elkaar hebben, is er een derde niveau van verbinding: met partijen als ministeries en zorgverzekeraars die nodig zijn om die gelijkwaardigheid te doorbeken. Als geen organisatie de één boven de ander stelt, verandert er niets. Er zijn kwesties, bijvoorbeeld over het uitwisselen van gegevens, die beslecht moeten worden.

Preventie

De juiste zorg op de juiste plek bieden, gaat ook over verbinding. Nu is het nog vaak het ‘doorschuiven van werk’. Van een huisarts naar een maatschappelijk werker of van een specialist naar een huisarts. Maar dat uur hulpverlening wordt nog steeds geleverd. Beter is in te zetten op preventie of het voorkomen van een doorverwijzing, zodat dat uur niet meer nodig is.

Binnen de zorgsector moeten we niet alleen dweilen met de kraan open, maar kijken of we stroomopwaarts de kraan een stukje dicht kunnen krijgen. Dan kunnen we de combinatie van dubbele vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt het hoofd bieden. En dienen we samen het maatschappelijk belang, voorbij onze organisatiebelangen. Verbinden betekent ook het verkennen van gezamenlijke ambities en het respecteren van elkaars belangen. Verbinden is mensenwerk.

 

Eric Scheppink, algemeen directeur Onze Huisartsen B.V.