Onze Huisartsen in coronatijd: Jaarverslag 2020

De podcastserie ‘Onze Huisartsen in coronatijd’ is het inhoudelijke jaarverslag van 2020. Hierin vertellen wij en onze ketenpartners hoe wij dit coronajaar hebben beleefd. Hoe hebben we ons werk gedaan in coronatijd? Hoe hebben we ons (samen)werk(en) zien veranderen? Wat betekende dit voor jezelf en de patiënt? Maar ook wat nemen we mee in onze professionele bagage richting de toekomst!

Deze podcastserie is in coronastijl via een beeldbelafspraak opgenomen.

 


 

Enorme bereidheid om het samen te doen
Raymond Wetzels (voorzitter Onze Huisartsen Coöperatie U.A.) & Willem Regout (algemeen directeur a.i. Onze Huisartsen)
Met veel positieve energie aan de slag gegaan
Dorien Cohen Stuart (huisarts en lid crisisteam Onze Huisartsen)
Huisartsen een overbodig instituut, vergeet het maar
Edo de Jaeger (voorzitter Raad van Commissarissen Onze Huisartsen)
Opgebouwde samenwerking vasthouden
Henk Bril (directeur Publieke gezondheid Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden)
Corona heeft zorgpartners tot elkaar gebracht
Lonneke Rompen (relatiemanager zorgpartners Rijnstate)
2020 laat zien dat de meest kwetsbaren extra kwetsbaar zijn
Jet Driessen (GGZ-consulent Onze Huisartsen)
In coronatijd Patiënten Adviesraad omgevormd naar een Cliëntenraad
Joke van Galen (lid Cliëntenraad Onze Huisartsen)
Telefoongesprekken uit deze tijd blijven bij
Manon Bartels en Cindy Hoornstra (triagisten Huisartsendienst Arnhem)
Hoe gaan we samen verder
Marieke Heeneman, Ineke Regterschot en Birgit van Boxtel  (leden Gemeenschappelijke Ondernemingsraad Onze Huisartsen)
Scholingen in de toekomst combinatie van digitaal en fysiek
Suze Teunissen en Judith Slof (Praktijkconsulent aandachtsgebied Ouderenzorg en Scholingscoördinator Onze Huisartsen Academie)
2020 in cijfers
Het jaar 2020 in cijfers, van algemene gegevens tot de cijfers van de verschillende werkmaatschappijen.
Jaarrekening 2020 & WNT
Nadere toelichting op de jaarcijfers van Onze Huisartsen en de onderliggende werkmaatschappijen

 

Podcastserie & fotografie: /// Eelco Visser NaarDaar