Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Samenwerking & Netwerken

De volgende websites kunnen voor u als zorgprofessional interessant zijn.

Arnhems Fonds Achterstandswijken

Het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) ondersteunt huisartspraktijken in achterstandswijken van de stad Arnhem en omliggende gemeenten. Huisartspraktijken in deze wijken hebben te maken met een complexere zorgvraag en een zwaardere werklast omdat in deze wijken meer kwetsbare patiëntengroepen zijn, die extra zorg en aandacht vergen. Met projecten van het AFA wordt de huisartsenzorg voor patiënten in achterstandswijken verbeterd.

Bezoek de website

Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en De Liemers

Onze Huisartsen is lid van dit netwerk. Wilt u weten wat het netwerk voor u kan betekenen?

Bezoek de website

Overige (interne) verwijzigingen:

Extranet Onze Huisartsen

Insite (intranet voor medewerkers)

eQuse Onze Huisartsen

Intershift Onze Huisartsen

Externe verwijzingen:

HAweb