Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Samenwerking & Netwerken

De volgende websites kunnen voor u als zorgprofessional interessant zijn.

Arnhems Fonds Achterstandswijken

Het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) ondersteunt huisartspraktijken in achterstandswijken van de stad Arnhem en omliggende gemeenten. Huisartspraktijken in deze wijken hebben te maken met een complexere zorgvraag en een zwaardere werklast omdat in deze wijken meer kwetsbare patiëntengroepen zijn, die extra zorg en aandacht vergen. Met projecten van het AFA wordt de huisartsenzorg voor patiënten in achterstandswijken verbeterd.

Samenwerking OH en AFA

Arnhems Fonds Achterstandswijken en Onze Huisartsen hebben dezelfde regio en werken op het gebied van gemeenschappelijke thema’s, projecten en scholingen & trainingen samen. Er is regelmatig overleg waarin we relevante onderwerpen met elkaar afstemmen en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Overzicht mogelijkheden AFA

Een overzicht van alle mogelijkheden van ondersteuning aan huisartspraktijken in achterstandswijken van de stad Arnhem en omliggende gemeenten, is te vinden in de onderstaande Placemat.

Placemat Achterstands Fonds Arnhem.pdf

Bezoek de website.

 

Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem en De Liemers

Onze Huisartsen is lid van dit netwerk. Wilt u weten wat het netwerk voor u kan betekenen?

Bezoek de website

Overige (interne) verwijzigingen:

Extranet Onze Huisartsen

Insite (intranet voor medewerkers)

eQuse Onze Huisartsen

Intershift Onze Huisartsen

Externe verwijzingen:

HAweb