Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Basiscursus Caspir

12-11-2019 & 10-3-2020
Omschrijving
De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus ontwikkeld door de CAHAG over spirometrie in de eerste lijn, bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts).

De cursus is opgebouwd uit een aantal aparte modules die samen voor 9 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.

Module 1:
Thuis bestuderen van module 1 via toegestuurde inlogcode (1 uur, niet geaccrediteerd)

Module 2:
Avond nascholing op locatie in de regio (3 uur; 12 november 2019)
Programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG-PraktijkWijzer 2008 t.a.v. spirometrie, start interpretatie.

Module 3:
Meekijken in een regionaal longfunctie laboratorium (2 uur)

Module 4:
In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie testen en beoordeling door longfunctielaborant (1 uur)
Beoordelingsformulier spirometrie

Module 5:
Avond nascholing op locatie in de regio (3 uur; 10 maart 2020)
Bespreking kennistoets, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitcontroles, bespreken meegebrachte portfolio, casuïstiek, praktijkexamen en afsluitende kennistoets.

Wanneer u zich inschrijft voor module 2, neemt u deel aan de gehele cursus (alle 5 modules). Module 2 en 5 worden bij Onze Huisartsen gegeven, vandaar dat ze in het scholingsaanbod opgenomen zijn.


Functionele certificering
Afhankelijk van de functie van de cursist in het spirometrisch proces (betrokken bij uitvoering versus interpretatie) krijgt de cursist na afloop van de Module 5 een certificaat voor respectievelijk interpretatie en uitvoering of een certificaat voor uitvoering van spirometrie.

Eisen van hercertificering
Nadat u de basiscursus hebt afgerond, is uw certificaat 3 jaar geldig. Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden alleen behouden blijven indien daar regelmatig aandacht aan wordt gegeven. De CAHAG heeft hiervoor eisen van hercertificering geformuleerd.

Vanaf 1 januari 2018 hanteren wij één tarief voor huisarts en POH.
Evt. cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

Leerdoelen
Aan het eind van de basiscursus CASPIR is de deelnemer bevoegd om een spirometrie af te nemen en te beoordelen.
Vanuit de beoordeling kan een verder behandelplan opgesteld worden.
Programma
Module 1:
Thuis bestuderen van module 1 via toegestuurde inlogcode (1 uur, niet geaccrediteerd)

Module 2:
In 2019 vindt deze avond op dinsdag 12 november plaats, van 18.00 tot 21.00 uur. Vanaf 17.30 is er een inloop met warme maaltijd.
Het inhoudelijke deel van het programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG-PraktijkWijzer 2008 t.a.v. spirometrie, start interpretatie

Module 3:
Meekijken in een regionaal longfunctie laboratorium (2 uur)

Module 4:
In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie testen en beoordeling door longfunctielaborant (1 uur)
Beoordelingsformulier spirometrie

Module 5:
Voor degenen die in november 2019 met de basiscursus gestart zijn, vindt deze avond op dinsdag 10 maart 2020 plaats, van 18.00 tot 21.00 uur. Vanaf 17.30 is er een inloop met warme maaltijd.
Het inhoudelijke deel van het programma bevat de bespreking van de kennistoets, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitcontroles, bespreken meegebrachte portfolio, casuïstiek, praktijkexamen en afsluitende kennistoets.
Toelatingseisen
Geen