Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Basiscursus Caspir

15 september 2020 module 2, 19 januari 2021 module 5
Omschrijving
De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus ontwikkeld door de CAHAG over spirometrie in de eerste lijn, bedoeld voor enerzijds huisartsen en anderzijds praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes (d.w.z. de disciplines die in de huisartsenpraktijk spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts).

De cursus is opgebouwd uit een aantal aparte modules die samen voor 9 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.

Module 1:
Thuis bestuderen van module 1 via toegestuurde inlogcode (1 uur, niet geaccrediteerd)

Module 2:
Avond nascholing op locatie in de regio (3 uur; 15 september 2020). LET OP Andere locatie: Bureau Huisartsen Gelderse Vallei
Programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG-PraktijkWijzer 2008 t.a.v. spirometrie, start interpretatie.

Module 3:
Meekijken in een regionaal longfunctie laboratorium (2 uur)

Module 4:
In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie testen en beoordeling door longfunctielaborant (1 uur)
Beoordelingsformulier spirometrie

Module 5:
Avond nascholing op locatie in de regio (3 uur; 19 januari 2021) Bespreking kennistoets, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitcontroles, bespreken meegebrachte portfolio, casuïstiek, praktijkexamen en afsluitende kennistoets.

Wanneer u zich inschrijft voor module 2, neemt u deel aan de gehele cursus (alle 5 modules). Module 2 wordt bij Bureau Huisartsen Gelderse Vallei, Pascalstraat 15 te Ede gegeven en module 5 wordt bij Onze Huisartsen gegeven.

Functionele certificering
Afhankelijk van de functie van de cursist in het spirometrisch proces (betrokken bij uitvoering versus interpretatie) krijgt de cursist na afloop van de Module 5 een certificaat voor respectievelijk interpretatie en uitvoering of een certificaat voor uitvoering van spirometrie.

Eisen van hercertificering
Nadat u de basiscursus hebt afgerond, is uw certificaat 3 jaar geldig. Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden alleen behouden blijven indien daar regelmatig aandacht aan wordt gegeven. De CAHAG heeft hiervoor eisen van hercertificering geformuleerd.

Vanaf 1 januari 2018 hanteren wij één tarief voor huisarts en POH.
Evt. cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

Leerdoelen
Aan het eind van de basiscursus CASPIR is de deelnemer bevoegd om een spirometrie af te nemen en te beoordelen.
Vanuit de beoordeling kan een verder behandelplan opgesteld worden.
Programma
Module 1:
Thuis bestuderen van module 1 via toegestuurde inlogcode (1 uur, niet geaccrediteerd)

Module 2:
In 2020 vindt deze avond op dinsdag 15 september 2020 locatie Huisartsen Gelderse Vallei te Ede, van 18.00 tot 21.00 uur. Vanaf 17.30 uur is er een inloop met warme maaltijd.
Het inhoudelijke deel van het programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG-PraktijkWijzer 2008 t.a.v. spirometrie, start interpretatie

Module 3:
Meekijken in een regionaal longfunctie laboratorium (2 uur)

Module 4:
In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie testen en beoordeling door longfunctielaborant (1 uur)
Beoordelingsformulier spirometrie

Module 5:
Voor degenen die in september 2020 met de basiscursus gestart zijn, vindt deze avond op dinsdag 19 januari 2021 plaats locatie Onze Huisartsen te Velp, van 18.00 tot 21.00 uur. Vanaf 17.30 uur is er een inloop met warme maaltijd.
Het inhoudelijke deel van het programma bevat de bespreking van de kennistoets, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitcontroles, bespreken meegebrachte portfolio, casuïstiek, praktijkexamen en afsluitende kennistoets.
Toelatingseisen
Geen