Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Basistraining Starten met stoppen met Roken

Online blendend learning traject van het Trimbos instituut
Omschrijving
Stoppen met roken, hoe stimuleer je gedragsverandering? Spreekt u patiënten aan op hun rookgedrag, ook al komen ze voor een ander probleem? Help uw patiënten te starten met stoppen.

In de huisartsenpraktijk kan belangrijke gezondheidswinst worden behaald door rokers aan te sporen te stoppen met roken. Deze cursus van het Trimbos instituut geeft richtlijnen om hen op een effectieve manier te adviseren en te begeleiden. De cursus bestaat uit twee dagdelen en is gericht op huisartsen en praktijkondersteuners, apart of gezamenlijk.

Het onderwerp vraagt om actieve deelname. De deelnemers werken zowel plenair als in kleine groepen. Aan de hand van filmfragmenten wordt er geoefend met motiverende gespreksvoering. Met andere praktijkmedewerkers wordt gekeken naar de benodigde randvoorwaarden en werkafspraken in de praktijk.

De training wordt voorafgegaan door een e-learning van 1 uur. Deze e-learning gaat onder andere in op (contra-) indicaties voor medicamenteuze ondersteuning, het onderscheid tussen meeroken en derdehands rook, het beleid bij stoppen met roken tijdens zwangerschap en borstvoeding en de effecten van de e-sigaret.

Docent: Ilonka Brugemann, huisartsgeneeskundig expert op het gebied van motiverende gespreksvoering.

Evt. cursus materiaal is bij de cursus inbegrepen
Leerdoelen
Wat leert u?
• de achtergronden van tabaksverslaving
• gedragsverandering
• aspecten van motivatie en motiveren
• technieken van motiverende gespreksvoering
• implementatie en praktijkorganisatie: welke keuzes moeten worden gemaakt?
Programma
Online via Zoom
De training is van 9.00 – 16.00 uur
Tijdens de dag zullen we pauzes afstemmen.