Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

GGZ Thema-avond Overdracht en tegendracht

Omschrijving
Wat is overdracht en tegenoverdracht?

Overdracht is helaas nog steeds een onderschat verschijnsel in de huisartsenpraktijk. Overdracht treedt vaak op, niet alleen in de interactie met patiënten maar ook in de onderlinge interactie tussen collegas. De vraag is niet óf er overdracht is, maar hoe en waaraan iemand zijn/haar overdracht herkent en hoe hij/zij er vervolgens mee omgaat.

Overdracht is het herhalen van een interactiepatroon (stammend uit een belangrijke maar verstoorde relatie uit het verleden), in een onbewuste poging deze relatie alsnog gezond te maken.

Tegenoverdracht wordt in meerdere betekenissen gebruikt: de eigen overdracht van de therapeut op de patiënt.

Hoe kan inzicht en oefening in het thema ondersteuning bieden?
Een digitale vorm van zelfonderzoek stelt huisartsen en POH GGZ in staat om in te zoomen op zowel bevredigende als op lastige situaties die om persoonlijke en professionele ontwikkeling vragen. De zelfkennismethode geeft veel mensen zicht en grip op hun innerlijke dynamiek van professioneel handelen en hun energielekken.

De kosten voor deze scholing bedragen € 50,- tenzij u deelneemt aan het centrale contract POH GGZ via Onze Huisartsen. Dan is de prijs inbegrepen.
Leerdoelen
1.Het herkennen van het fenomeen overdracht en tegenoverdracht in de huisartsenpraktijk
2. Het leren waarnemen en erkennen van de eigen emoties als reactie op het verhaal / gedrag van patiënten
3. Het leren herkennen van emoties van cliënten als onderdeel van hun eigen levensverhaal
4. Het steeds beter leren hanteren van emotionele reacties op het (patente) verhaal/gedrag van de cliënt (meestal een mix van empathie en eigen grenzen bewaken)
Programma
o 17.30 - 18.00 uur - Inloop met (warme) maaltijd
o 18.00 - 18.30 uur - Inleiding theorie en methode
o 18.30 - 19.30 uur - Eerste deel scholing
o 19.30 - 19.45 uur - Koffiepauze
o 19.45 - 20.45 uur - Tweede deel scholing
o 20.45 - 21.00 uur - Evaluatie en afronding