Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

GGZ Thema-avond: Suïcidaal gedrag

Omschrijving
Suïcidaliteit is een beladen onderwerp. Hoe herken en bespreek je het? Hoe beoordeel je de urgentie tot behandeling? En hoe maak je onderscheid tussen direct de crisisdienst bellen en het maken van enkele vervolgafspraken?
Deze avond staan we stil bij het suïcidale gedrag, in diverse vormen en soorten. We leren onderscheid te maken en krijgen houvast in hoe te handelen in contact met de patient, diens netwerk en andere zorgverleners.

De kosten voor deze scholing bedragen € 50,- tenzij u deelneemt aan het centrale contract POH GGZ via Onze Huisartsen. Dan is de scholing al bij de prijs inbegrepen.

Evt. cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
Leerdoelen
Na het volgen van deze scholing weet de deelnemer de urgentie van de situatie van de patiënt in te schatten en weet hij/zij contact te leggen met de patiënt en zijn/haar sociale netwerken en andere betrokken zorgverleners.
Programma
17:30 uur - 18:00 uur - Inloop met warme maaltijd
18:00 uur - Kennismaking: Eigen ervaringen en attitude
18:15 uur - Visie op suïcidaal gedrag 
19:00 uur - In de praktijk 1: De basis
19:10 uur - In de praktijk 2: Contact maken met wanhoop
19:20 uur - In de praktijk 3: Oog voor naasten
19:30 uur - 19:45 uur  - Pauze
19:45 uur - Casuïstiek
20:15 uur - Aanbevelingen voor huisarts en POH-GGZ
20:30 uur - Evaluatie en vragen