Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Herhaling AED/BLS

Omschrijving
Graag bieden wij AIOS-en, (waarnemend) huisartsen, chauffeurs en assistenten van de huisartsenpost de mogelijkheid om in een multidisciplinaire setting de AED/BLS training te volgen.

Vanaf januari 2018 wordt er iedere maand een training georganiseerd op onze huisartsenpost in Zevenaar. In kleine groepen worden diverse scenario’s getraind. Denk hierbij aan een patiënt in de auto op de parkeerplaats of een patiënt in een volle wachtkamer of een patiënt in een slecht verlichte ruimte (slaapkamer bij patiënt thuis).

Op verzoek van de deelnemers aan de herhalingscursus in 2018 zal in 2019 ook aandacht besteed worden aan de baby-kind reanimatie.

Let op:
Voor de chauffeurs wordt/is de training ingepland. Zij schrijven zich dus niet in via de website.
Met ingang van 1 januari 2019 schrijven assistenten zich WEL zelf in.

Evt. cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
Leerdoelen
Na afloop van de scholing is de kennis van de deelnemer met betrekking tot de volgende vragen weer up to date:
- Hoe benadert u een bewusteloos slachtoffer (volwassene (en vanaf 2019: of kind)?
- Hoe vindt de alarmering plaats?
- Hoe voert u borstcompressies en beademingen uit?
- Hoe maakt u gebruik van de automatische externe defibrillator?
- Hoe plaatst u een bewusteloos slachtoffer dat ademt in stabiele zijligging?
- Hoe past u de snelle kantelmethode toe bij een slachtoffer dat begint te braken?

Vanaf 1 januari 2019 zullen ook de volgende vragen aan bod komen:
- Hoe past u het protocol verstikking bij baby’s en kinderen toe?
- Hoe voert u het slaan tussen de schouderbladen, de borstcompressie (bij baby’s) en Heimlichmanoeuvre bij kinderen uit?
Programma
12.45 – 13.00 - Inloop koffie/thee
13.00 – 13.45 - verkorte versies PowerPoint presentatie basiscursus reanimatie NRR & basale reanimatie Baby-Kind
13.45 – 14.00 - pauze koffie/thee
14.00 – 15.00 - oefening: controle bewustzijn / alarmering / het geven van 30 borstcompressies / Het geven van 2 beademingen
15.00 – 15.15 - PowerPoint presentatie gebruik van de Automatische Externe Defibrillator
15.15 – 15.45 - Oefening: gebruik van de AED tijdens de reanimatie
15.45 – 16.00 - Evaluatie van de cursus
Toelatingseisen
Het gaat hier om een herhalingscursus. Men dient vooraf een basistraining gevolgd te hebben.
Bovendien wordt er op de herhalingscursus van 2018 voortgebouwd doordat er in 2019 dieper zal worden ingegaan op de baby-kind reanimatie.