Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

Herhaling AED/BLS

Omschrijving

In 2020 organiseren wij maandelijks een AED/BLS herhalingscursus. In kleine groepen worden diverse scenarios getraind. Denk hierbij aan een patiënt in de auto op de parkeerplaats of een patiënt in een volle wachtkamer of een patiënt in een slecht verlichte ruimte (slaapkamer bij patiënt thuis).

De cursus is toegankelijk voor zowel medewerkers uit de dagpraktijken als medewerkers van de huisartsendienst.

De herhalingscursus is in kleine groepen met inachtneming van de corona-maatregelen

Evt. cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
Leerdoelen
Na afloop van de scholing is de kennis van de deelnemer met betrekking tot de volgende vragen weer up to date:
- Hoe benadert u een bewusteloos slachtoffer?
- Hoe vindt de alarmering plaats?
- Hoe voert u borstcompressies en beademingen uit?
- Hoe maakt u gebruik van de automatische externe defibrillator?
- Hoe plaatst u een bewusteloos slachtoffer dat ademt in stabiele zijligging?
- Hoe past u de snelle kantelmethode toe bij een slachtoffer dat begint te braken?
- Hoe past u het protocol verstikking bij baby’s en kinderen toe?
- Hoe voert u het slaan tussen de schouderbladen, de borstcompressie (bij baby’s) en Heimlichmanoeuvre bij kinderen uit?
Programma
Inloop koffie/thee

Deel 1:
Verkorte versies PowerPoint presentatie basiscursus reanimatie NRR & basale reanimatie Baby-Kind

Pauze

Deel 2:
Oefening: controle bewustzijn / alarmering / het geven van 30 borstcompressies / Het geven van 2 beademingen
PowerPoint presentatie gebruik van de Automatische Externe Defibrillator
Oefening: gebruik van de AED tijdens de reanimatie

Evaluatie van de cursus
Toelatingseisen
Dit is een herhalingscursus.