Onze Huisartsen voor zorgprofessionals

IMIS voor gevorderden

Inhalatie Medicatie Instructie School
Omschrijving
Uit onderzoek is gebleken dat de inhalatietechniek vaak onvoldoende is. Dit kan leiden tot minder medicatie (of zelfs helemaal niets) in de luchtwegen en longen.
Er wordt door hulpverleners (apothekersassistenten, verpleegkundigen, etc.) wel veel aandacht besteed aan het leren van inhalatietechnieken aan patiënten. Maar iedereen heeft zijn eigen methoden, technieken en protocollen. Hierdoor ontbreekt de eenduidigheid en weten patiënten en hulpverleners niet wat ze moeten verwachten en waar ze aan toe zijn.

IMIS (www.stichtingimis.nl) streeft naar eenduidigheid, kwaliteit en uniformiteit door het:
• coördineren van de activiteiten rondom de instructie van inhalatiemedicatie;
• organiseren van scholingsactiviteiten onder leiding van ervaren longverpleegkundigen;
• monitoren van de gemaakte afspraken over de rol van de verschillende hulpverleners;
• verzorgen van actueel lesmateriaal en protocollen rond de diverse soorten inhalatiemedicatie.

Evt. cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
Leerdoelen
Na afloop van deze scholing:
- is de deelnemerzich bewust van inhalatiefouten en de effecten daarvan
- erkent de deelnemer het belang om de kwaliteit van inhalatie te verbeteren
- kan de deelnemer een inhalatie instructie geven volgens IMIS protocol
- kan de deelnemer het IMIS inhalatie instructie model gebruiken
- heeft de deelnemer een concreet beeld van hoe inhalatie instructie in de eigen werkomgeving kan worden verbeterd
Programma
17.30-18.00 - inloop met warme maaltijd
18.00-19.15 - deel 1
19.15-19.30 - koffiepauze
19.30-20.20 - deel 2
20.20-20.30 - evaluatie en afronding
Toelatingseisen
Dit is een scholing voor gevorderden, bedoeld om de kennis op het gebied van inhalatietechniek op te frissen.